Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
25.01.2013 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. ODT-659/2013-1 01.02.2013
25.01.2013 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. ODT-658/2013-1 01.02.2013
01.02.2013 Slovak Telekom, a.s. ODB-10647-8/2012 01.02.2013
01.02.2013 Telefónica Slovakia, s.r.o. ODB-12791-5/2012 01.02.2013
01.02.2013 Orange Slovensko, a.s. ODB-11069-6/2012 01.02.2013
03.01.2013 NFP, s.r.o. ODT-7614/2012-3 31.01.2013
30.01.2013 Všeobecná úverová banka,a.s. ODT-998/2013-1 31.01.2013
29.01.2013 VOLKSBANK Slovensko, a.s. ODT-1010/2013-1 31.01.2013
25.01.2013 OSP CONSULTING s.r.o. ODT-12086-3 31.01.2013
30.01.2013 MetLife Amslico poisťovňa, a.s. ODT-11429/2012-6 31.01.2013
30.01.2013 MetLife Amslico poisťovňa, a.s. ODT-11430/2012-6 31.01.2013
30.01.2013 MetLife Amslico poisťovňa, a.s. ODT-11428/2012-10 31.01.2013
10.01.2013 ABC Solutions, s. r. o. ODT-9964/2012-1 31.01.2013
30.01.2013 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-11436/2012-6 31.01.2013
30.01.2013 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-11440/2012-6 31.01.2013
30.01.2013 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-11442/2012-6 31.01.2013
28.01.2013 IAD Investments, správ. spol., a.s. ODT-13369/2012-1 30.01.2013
28.01.2013 IAD Investments, správ. spol., a.s. ODT-13371/2012-1 30.01.2013
28.01.2013 IAD Investments, správ. spol., a.s. ODT-13381/2012-1 30.01.2013
28.01.2013 IAD Investments, správ. spol., a.s. ODT-13385/2012-1 30.01.2013
Zobraziť stránku: << < 181 182 183 184 185 186 > >>