Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
26.08.2013 Všeobecná úverová banka, a.s. ODT-9691/2013-1 27.08.2013
22.11.2013 Všeobecná úverová banka, a.s. ODB-12415/2013 25.11.2013
22.11.2013 Všeobecná úverová banka, a.s. ODB-12415-1/2013 25.11.2013
22.11.2013 Všeobecná úverová banka, a.s. ODB-12415-2/2013 25.11.2013
22.11.2013 Všeobecná úverová banka, a.s. ODB-12415-3/2013 25.11.2013
22.11.2013 Všeobecná úverová banka, a.s. ODB-12415-4/2013 25.11.2013
28.11.2013 Všeobecná úverová banka, a.s. ODB-12829/2013 02.12.2013
05.11.2013 Všeobecná úverová banka, a.s. ODB-11744/2013 08.11.2013
07.11.2013 Všeobecná úverová banka, a.s. ODB-12208/2013 08.11.2013
24.06.2013 Všeobecná úverová banka,a.s. ODT-6846/2013-1 26.06.2013
16.05.2013 Všeobecná úverová banka,a.s. ODT-5149/2013-1 17.05.2013
30.01.2013 Všeobecná úverová banka,a.s. ODT-998/2013-1 31.01.2013
15.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-1457/2013-1 23.04.2013
15.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4000/2013-1 23.04.2013
15.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4001/2013-1 23.04.2013
30.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4353-1/2013-1 02.05.2013
30.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4353-2/2013-1 02.05.2013
30.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4356-1/2013-1 02.05.2013
30.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4356-2/2013-1 02.05.2013
30.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4356-3/2013-1 02.05.2013
Zobraziť stránku: << < 181 182 183 184 185 186 > >>