Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
19.03.2020

InsurancePlan, s.r.o.

č.z.: 100-000-224-465 k č.sp.: NBS1-000-045-495 05.05.2020
07.04.2020

Leaseportal, s.r.o.

č.z.: 100-000-226-524 k č.sp.: NBS1-000-044-656 07.05.2020
28.04.2020

Home Credit Slovakia, a.s.

č.z.: 100-000-228-530 k č.sp.: NBS1-000-048-967 07.05.2020
11.05.2020

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-229-636 k č.sp.: NBS1-000-049-447 12.05.2020
15.04.2020

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.

č.z.: 100-000-227-015 k č.sp.: NBS1-000-048-760 12.05.2020
02.04.2020

Investin, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-223-334 k č.sp.: NBS1-000-039-442 15.05.2020
12.05.2020 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group NBS1-000-048-564 18.05.2020
12.05.2020 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group NBS1-000-048-565 18.05.2020
28.04.2020

PEMG-Slovakia s. r. o.

č.z.: 100-000-228-621 k č.sp.: NBS1-000-044-757 20.05.2020
04.05.2020

GENERAL FACTORING, a.s.

č.z.: 100-000-228-611 k č.sp.: NBS1-000-048-590 20.05.2020
28.04.2020

Buyora Solutions j. s. a.

č.z.: 100-000-228-690 k č.sp.: NBS1-000-047-054 21.05.2020
19.05.2020

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-230-920 k č.sp.: NBS1-000-049-659 22.05.2020
28.04.2020

TRISTART a.s.

č.z.: 100-000-228-625 k č.sp.: NBS1-000-044-758 26.05.2020
14.05.2020

GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-230-576 k č.sp.: NBS1-000-046-498 28.05.2020
11.05.2020

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

č.z.: 100-000-229-544 k č.sp.: NBS1-000-049-393 29.05.2020
11.05.2020

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

č.z.: 100-000-229-548 k č.sp.: NBS1-000-049-392 30.05.2020
26.05.2020

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-232-415 k č.sp.: NBS1-000-049-945 01.06.2020
28.05.2020

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-232-287 k č.sp.: NBS1-000-049-931 02.06.2020
22.05.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-229-721 k č.sp.: NBS1-000-049-409 03.06.2020
29.05.2020

Tatra - Leasing, s.r.o.

č.z.: 100-000-232-262 k č.sp.: NBS1-000-049-927 05.06.2020
Zobraziť stránku: << < 181 182 183 184 > >>