Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
19.03.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-224-496 k č.sp.: NBS1-000-047-851 23.03.2020
09.03.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-223-280 k č.sp.: NBS1-000-047-950 23.03.2020
04.03.2020

Wealth Effect Management o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-222-039 k č.sp.: NBS1-000-045-796 24.03.2020
28.02.2020

Payout, s.r.o.

č.z.: 100-000-221-585 k č.sp.: NBS1-000-039-008 25.03.2020
02.03.2020

PROSIGHT Slovensko a.s.

č.z.: 100-000-221-574 k č.sp.: NBS1-000-041-568 25.03.2020
05.03.2020

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

č.z.: 100-000-221-977 k č.sp.: NBS1-000-047-695 30.03.2020
09.03.2020

Cornhill Management, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-220-311 k č.sp.: NBS1-000-045-005 01.04.2020
20.03.2020

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

č.z.: 100-000-224-404 k č.sp.: NBS1-000-048-411 01.04.2020
20.03.2020

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

č.z.: 100-000-224-391 k č.sp.: NBS1-000-048-339 01.04.2020
13.03.2020

BENCONT COLLECTION, a. s.

č.z.: 100-000-218-143 k č.sp.: NBS1-000-047-308 03.04.2020
26.03.2020

Prima banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-225-183 k č.sp.: NBS1-000-048-369 06.04.2020
26.03.2020

Prima banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-225-184 k č.sp.: NBS1-000-048-368 06.04.2020
10.03.2020

QuantOn Solutions, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-221-631 k č.sp.: NBS1-000-045-008 07.04.2020
19.03.2020

DELUVIS s.r.o.

č.z.: 100-000-224-464 k č.sp.: NBS1-000-048-385 14.04.2020
19.03.2020

GPI Europe s.r.o.

č.z.: 100-000-+224-467 k č.sp.: NBS1-000-047-600 15.04.2020
23.03.2020

Best Hotel Properties a.s.

č.z.: 100-000-223-911 k č.sp.: NBS1-000-047-927 15.04.2020
30.03.2020

Tatra - Leasing, s.r.o.

č.z.: 100-000-225-395 k č.sp.: NBS1-000-048-627 16.04.2020
14.04.2020

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-226-512 k č.sp.: NBS1-000-048-817 16.04.2020
14.04.2020

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-226-515 k č.sp.: NBS1-000-048-818 16.04.2020
06.04.2020

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

č.z.: 100-000-226-341 k č.sp.: NBS1-000-048-789 17.04.2020
Zobraziť stránku: << < 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 > >>