Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
28.02.2020

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-221-364 k č.sp.: NBS1-000-047-791 03.03.2020
31.01.2020 KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. 100-000-216-014 03.03.2020
26.02.2020

STABILITA, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-217-365 k č.sp.: NBS1-000-046-349 04.03.2020
24.02.2020

FULL FINANCE s.r.o.

č.z.: 100-000-220-523 k č.sp.: NBS1-000-046-373 04.03.2020
05.03.2020

Arca Brokerage House o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-222-632 k č.sp.: NBS1-000-044-728 10.03.2020
09.03.2020

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-222-608 k č.sp.: NBS1-000-048-100 10.03.2020
28.02.2020

NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.

č.z.: 100-000-221-562 k č.sp.: NBS1-000-036-293 19.03.2020
28.02.2020

NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.

č.z.: 100-000-221-679 k č.sp.: NBS1-000-039-534 19.03.2020
28.02.2020 Generali Poisťovňa, a. s. 100-000-220-599 20.03.2020
28.02.2020 UNIQA poisťovňa, a. s. 100-000-221-430 20.03.2020
19.03.2020

HB REAVIS Finance SK VII s. r. o.

č.z.: 100-000-224-275 k č.sp.: NBS1-000-048-390 23.03.2020
10.03.2020

HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-220-044 k č.sp.: NBS1-000-037-451 23.03.2020
04.03.2020

Wealth Effect Management o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-222-039 k č.sp.: NBS1-000-045-796 24.03.2020
28.02.2020

Payout, s.r.o.

č.z.: 100-000-221-585 k č.sp.: NBS1-000-039-008 25.03.2020
02.03.2020

PROSIGHT Slovensko a.s.

č.z.: 100-000-221-574 k č.sp.: NBS1-000-041-568 25.03.2020
05.03.2020

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

č.z.: 100-000-221-977 k č.sp.: NBS1-000-047-695 30.03.2020
09.03.2020

Cornhill Management, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-220-311 k č.sp.: NBS1-000-045-005 01.04.2020
20.03.2020

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

č.z.: 100-000-224-404 k č.sp.: NBS1-000-048-411 01.04.2020
20.03.2020

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

č.z.: 100-000-224-391 k č.sp.: NBS1-000-048-339 01.04.2020
13.03.2020

BENCONT COLLECTION, a. s.

č.z.: 100-000-218-143 k č.sp.: NBS1-000-047-308 03.04.2020
Zobraziť stránku: << < 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 > >>