Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
10.06.2013 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-5672-1/2013-1 12.06.2013
10.06.2013 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-5672-4/2013-1 12.06.2013
10.06.2013 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-5672-3/2013-1 12.06.2013
19.08.2013 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-8321/2013-2 21.08.2013
28.08.2015 VÚB Leasing, a. s. ODB-6192-2/2015 28.08.2015
12.02.2016 VÚB Leasing, a. s. ODB-1057-1/2016 16.02.2016
12.02.2016 VÚB Leasing, a. s. ODB-1057-3/2016 16.02.2016
12.02.2016 VÚB Leasing, a. s. ODB-1057-2/2016 16.02.2016
04.11.2016 VÚB Leasing, a. s. č.z.:100-000-003-955 k č.sp.: NBS1-000-001-679 08.11.2016
19.12.2017 VÚB Leasing, a. s. č.z.: 100-000-074-849 k č.sp.: NBS1-000-018-182 19.12.2017
24.10.2017 VÚB Leasing, a. s. .z.: 100-000-066-625 k č.sp.: NBS1-000-014-164 26.10.2017
06.10.2017 VÚB Leasing, a. s. č.z.: 100-000-063-120 k č.sp.: NBS1-000-015-918 26.10.2017
14.09.2017 VÚB Leasing, a. s. č.z.: 100-000-059-912 k č.sp.: NBS1-000-015-290 19.09.2017
14.09.2017 VÚB Leasing, a. s. č.z.: 100-000-059-913 k č.sp.: NBS1-000-015-290 19.09.2017
14.02.2019 VÚB Leasing, a. s. č.z.: 100-000-153-191 k č.sp.: NBS1-000-033-140 19.02.2019
13.02.2019 VÚB Leasing, a. s. č.z.: 100-000-153-189 k č.sp.: NBS1-000-033-717 19.02.2019
14.02.2019 VÚB Leasing, a. s. č.z.: 100-000-153-190 k č.sp.: NBS1-000-033-716 19.02.2019
17.12.2012 VV KAPITAL Slovakia s. r. o. ODT-7768/2012-3 18.01.2013
22.02.2013 Walid s.r.o. ODT-13529/2012-1 19.03.2013
23.09.2016 Walton Investment, SE ODB-10460/2016-1 26.09.2016
Zobraziť stránku: << < 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 > >>