Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
28.01.2013 IAD Investments, správ. spol., a.s. ODT-13369/2012-1 30.01.2013
28.01.2013 IAD Investments, správ. spol., a.s. ODT-13371/2012-1 30.01.2013
28.01.2013 IAD Investments, správ. spol., a.s. ODT-13381/2012-1 30.01.2013
28.01.2013 IAD Investments, správ. spol., a.s. ODT-13385/2012-1 30.01.2013
25.01.2013 OSP CONSULTING s.r.o. ODT-12086-3 31.01.2013
25.01.2013 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. ODT-659/2013-1 01.02.2013
25.01.2013 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. ODT-658/2013-1 01.02.2013
24.01.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-878/2013-1 28.01.2013
24.01.2013 Privatbanka,a.s. ODT-797/2013-1 28.01.2013
23.01.2013 PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. ODT-660/2013-1 29.01.2013
22.01.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-828/2013-1 23.01.2013
20.01.2013 Poisťovňa poštovej banky a.s. ODT-11751-2/2012 23.01.2013
17.01.2013 Poisťovňa poštovej banky a.s. ODT-11752-2/2012 23.01.2013
17.01.2013 Poisťovňa poštovej banky a.s. ODT-11665-2/2012 23.01.2013
17.01.2013 Poisťovňa poštovej banky a.s. ODT-11664-2/2012 23.01.2013
17.01.2013 PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. ODT-12204/2012-2 23.01.2013
17.01.2013 PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. ODT-12205/2012-2 23.01.2013
17.01.2013 PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. ODT-12383/2012-2 23.01.2013
17.01.2013 PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. ODT-12384/2012-2 23.01.2013
16.01.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-490/2013-1 17.01.2013
Zobraziť stránku: << < 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 > >>