Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
07.02.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-1468/2013-1 11.02.2013
07.02.2013 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-1214/2013 13.02.2013
07.02.2013 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-1211/2013 13.02.2013
07.02.2013 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-1212/2013 13.02.2013
06.02.2013 Československá obchodná banka, a. s. ODB-1415/2013 15.02.2013
06.02.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-1400/2013-1 11.02.2013
06.02.2013 ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-1447/2013-1 07.02.2013
06.02.2013 ML Partners, s.r.o. ODT-1339/2013-1 05.03.2013
05.02.2013 Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. ODT-1197/2013-1 11.02.2013
05.02.2013 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group ODT-214/2013-1 12.02.2013
05.02.2013 Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. ODT-7842/2012-1 11.02.2013
05.02.2013 OTP Banka Slovensko, a. s. ODB-626/2013 15.02.2013
01.02.2013 Slovak Telekom, a.s. ODB-10647-8/2012 01.02.2013
01.02.2013 Telefónica Slovakia, s.r.o. ODB-12791-5/2012 01.02.2013
01.02.2013 Orange Slovensko, a.s. ODB-11069-6/2012 01.02.2013
01.02.2013 Peter Gramata ODT-1274/2013 27.02.2013
31.01.2013 Tatry moutain resorts, a.s. ODT-717/2014-1 04.02.2013
30.01.2013 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-11436/2012-6 31.01.2013
30.01.2013 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-11440/2012-6 31.01.2013
30.01.2013 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-11442/2012-6 31.01.2013
Zobraziť stránku: << < 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 > >>