Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
15.10.2019

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-197-372 k č.sp.: NBS1-000-042-687 18.10.2019
17.10.2019

NN Životná poisťovňa, a.s.

č.z.: 100-000-196-835 k č.sp.: NBS1-000-040-533 18.10.2019
17.10.2019

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

č.z.: 100-000-197-864 k č.sp.: NBS1-000-039-604 18.10.2019
17.10.2019

PROFI +, a. s.

č.z.: 100-000-197-962 k č.sp.: NBS1-000-042-503 17.10.2019
17.10.2019

HB REAVIS Finance SK V s. r. o.

č.z.: 100-000-197-058 k č.sp.: NBS1-000-042-693 18.10.2019
21.10.2019

Hypocentrum finančné služby, a.s.

č.z.: 100-000-196-600 k č.sp.: NBS1-000-041-844 11.11.2019
23.10.2019

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

č.z.: 100-000-195-729 k č.sp.: NBS1-000-042-449 31.10.2019
23.10.2019

Erste Asset Management GmbH

č.z.: 100-000-199-389 k č.sp.: NBS1-000-032-666 23.11.2019
23.10.2019

Erste Asset Management GmbH

č.z.: 100-000-199-391 k č.sp.: NBS1-000-034-058 23.11.2019
24.10.2019

Pay Solutions, a.s.

č.z.: 100-000-197-706 k č.sp.: NBS1-000-042-244 14.11.2019
24.10.2019

Pay Solutions, a.s.

č.z.: 100-000-197-672 k č.sp.: NBS1-000-042-238 20.11.2019
24.10.2019

Pay Solutions, a.s.

č.z.: 100-000-197-613 k č.sp.: NBS1-000-042-239 15.11.2019
28.10.2019

Bucko Broker, s.r.o.

č.z.: 100-000-199-448 k č.sp.: NBS1-000-034-687 20.11.2019
29.10.2019

Alžbeta Sršeňová

č.z.: 100-000-188-488 k č.sp.: NBS1-000-038-333 22.11.2019
29.10.2019

Ján Kaňuk Silver

č.z.: 100-000-200-006 k č.sp.: NBS1-000-038-334 20.11.2019
29.10.2019

Ing. Juraj Dziak

č.z.: 100-000-200-429 k č.sp.: NBS1-000-042-726 20.11.2019
29.10.2019 PTÁČEK – veľkoobchod, a. s. č.z.: 100-000-200-019 k č.sp.: NBS1-000-038-331 18.11.2019
06.11.2019

PRESS&BURG Finance s.r.o.

č.z.: 100-000-201-728 k č.sp.: NBS1-000-042-312 28.11.2019
06.11.2019

Slovak Telekom, a.s.

č.z.: 100-000-200-079 k č.sp.: NBS1-000-042-679 27.11.2019
11.11.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-202-030 k č.sp.: NBS1-000-043-548 14.11.2019
Zobraziť stránku: << < 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 > >>