Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
11.11.2019

Československá obchodná banka, a.s.

č.z.: 100-000-202-544 k č.sp.: NBS1-000-036-065 15.11.2019
12.11.2019

QNT SK, s.r.o.

č.z.: 100-000-202-665 k č.sp.: NBS1-000-043-082 19.12.2019
13.11.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-202-424 k č.sp.: NBS1-000-043-625 14.11.2019
14.11.2019

GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-203-244 k č.sp.: NBS1-000-043-599 20.11.2019
15.11.2019

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-203-094 k č.sp.: NBS1-000-043-712 06.12.2019
18.11.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-203-056 k č.sp.: NBS12-000-043-738 20.11.2019
20.11.2019

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-204-190 k č.sp.: NBS1-000-043-297 22.11.2019
20.11.2019

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-204-147 k č.sp.: NBS1-000-043-214 22.11.2019
21.11.2019

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

č.z.: 100-000-204-891 k č.sp.: NBS1-000-043-554 20.12.2019
22.11.2019

Payout, s.r.o.

č.z.: 100-000-203-400 k č.sp.: NBS1-000-043-782 13.12.2019
25.11.2019

Retail Property Finance II, s.r.o.

č.z.: 100-000-204-121 k č.sp.: NBS1-000-043-906 27.11.2019
25.11.2019

RK-ZA spol. s r. o.

č.z.: 100-000-204-896 k č.sp.: NBS1-000-043-634 17.12.2019
26.11.2019

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-204-599 k č.sp.: NBS1-000-043-977 28.11.2019
26.11.2019

PLAN-ONE HOLDING s.r.o.

č.z.: 100-000-205-341 k č.sp.: NBS1-000-041-607 18.12.2019
27.11.2019

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-205-398 k č.sp.: NBS1-000-199-887 03.12.2019
28.11.2019

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

č.z.: 100-000-205-797 k č.sp.: NBS1-000-042-446 21.12.2019
02.12.2019

HAREX s.r.o.

č.z.: 100-000-206-465 k č.sp.: NBS1-000-044-048 23.12.2019
02.12.2019

Achmea B.V.

č.z.: 100-000-204-908 k č.sp.: NBS1-000-044-26 03.12.2019
03.12.2019

Tatra - Leasing, s.r.o.

č.z.: 100-000-206-463 k č.sp.: NBS1-000-044-354 06.12.2019
04.12.2019

SWAN Mobile, a.s.

č.z.: 100-000-205-810 k č.sp.: NBS1-000-044-174 05.12.2019
Zobraziť stránku: << < 171 172 173 174 175 176 > >>