Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
07.08.2013 GE Money Brokers, a.s. ODT-7372/2013-1 30.08.2013
09.09.2013 Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group ODT-7377/2013-1 13.09.2013
28.07.2015

Finalia s.r.o.

ODT-7377/2015 30.07.2015
06.07.2015 Odziomková Eva ODT-7384/2015-1 08.07.2015
08.09.2014 QUANTICO SK s.r.o. ODT-7397/2014-2 18.09.2014
09.01.2013 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. ODT-74/2013-1 10.01.2013
22.06.2016

ESIN Finance s.r.o.

ODT-7427/2016-1 23.06.2016
09.12.2014

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-7451/2014-2 11.12.2014
04.07.2013 Burza cenných papierov v Bratislave a.s. ODT-7468/2013 19.07.2013
05.08.2013 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ODT-7471/2013 26.08.2013
10.07.2013 PPS VFA, s.r.o. ODT-7472/2013-1 11.07.2013
25.07.2014 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-7476/2014-1 29.07.2014
07.07.2016

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

ODT-7480/2016 11.07.2016
16.08.2016

Across Wealth Management, o.c.p., a.s.

ODT-7482/2016-1 17.08.2016
08.07.2013 Generali Slovensko poisťovňa, a. s. ODT-7484/2013-1 09.08.2013
09.01.2013 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. ODT-75/2013-1 10.01.2013
10.12.2015

Poštová poisťovňa, a. s.

ODT-7505/2015-8 29.12.2015
10.12.2015

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

ODT-7506/2015-7 31.12.2015
04.07.2016

Ing. Drahuša Jurigová, s.r.o.

ODT-7519/2016-1 06.07.2016
21.07.2015

ELIST Consulting s.r.o.

ODT-7534/2015-1 24.07.2015
Zobraziť stránku: << < 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 > >>