Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
06.12.2012 Assetcreative S.K., s.r.o. ODT-7704/2012-3 07.01.2013
19.07.2013 Vrabcová Andrea ODT-7716/2013-1 12.08.2013
10.07.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-7722/2013-1 11.07.2013
11.12.2012 HEEGER Capital Advisors s.r.o. ODT-7757/2012-3 04.01.2013
11.07.2013 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-7761/2013-1 01.08.2013
07.12.2012 MAXIMA Slovakia, s.r.o. ODT-7762/2012-3 14.01.2013
21.12.2012 Struhár, Ing. Pavol ODT-7763/2012-3 22.01.2013
17.12.2012 Figura Peter ODT-7765/2012-3 18.01.2013
07.12.2012 Progresium s. r. o. ODT-7766/2012-3 07.01.2013
20.12.2012 Kiš Radoslav ODT-7767/2012-3 11.01.2013
20.12.2012

Kiš Radoslav

ODT-7767/2012-3 11.01.2013
17.12.2012 VV KAPITAL Slovakia s. r. o. ODT-7768/2012-3 18.01.2013
16.10.2015

MediaCall, s.r.o.

ODT-7795/2015-4 05.11.2015
10.07.2013 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-7805/2012-1 11.07.2013
01.08.2014 POIST-REAL, s.r.o. ODT-7815/2014-1 11.08.2014
02.06.2015

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

ODT-7817/2014-4 23.06.2015
02.04.2015

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

ODT-7818/2014-2 09.04.2015
23.12.2014

REALITY INVESTING a.s.

ODT-7819/2014-2 09.01.2015
15.07.2016

Credit Forex s.r.o.

ODT-7826/2016-1 05.08.2016
05.02.2013 Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. ODT-7842/2012-1 11.02.2013
Zobraziť stránku: << < 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 > >>