Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
28.03.2013 EWAMCo. ONE, družstvo ODT-3225/2013 22.04.2013
26.03.2013 IAD Investments, správ. spol., a.s. ODT-1997/2013-1 18.04.2013
25.03.2013 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-1646/2013-2 02.04.2013
25.03.2013 Royal Capital International a.s. ODT-2806/2013 08.04.2013
22.03.2013 Allianz-Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-2845/2013-1 26.03.2013
22.03.2013 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-3117/2013-1 26.03.2013
22.03.2013 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-3118/2013-1 26.03.2013
22.03.2013 Jäger poisťovacia kancelária Slovensko, s.r.o. ODT-2072/2013-1 15.04.2013
22.03.2013 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-3256/2013-1 26.03.2013
22.03.2013 Slovak Telekom,a.s. ODB-2439-1/2013 04.04.2013
22.03.2013 Slovak Telekom,a.s. ODB-2438-1/2013 04.04.2013
19.03.2013 Sberbank Slovensko, a. s. ODB-2884/2013 02.04.2013
19.03.2013 Sberbank Slovensko, a.s. ODT-2902/2013-1 20.03.2013
18.03.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-2917/2013-1 19.03.2013
18.03.2013 BROKER HOUSE s.r.o. ODT-2656/2013-1 28.03.2013
15.03.2013 Sberbank Slovensko, a. s. ODB-2866/2013 02.04.2013
14.03.2013 Slovak Telekom,a.s. ODB-2213-1/2013 20.03.2013
14.03.2013 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group ODT-2219/2013-1 19.03.2013
13.03.2013 UniCredit Bank Slovakia a. s. ODB-13506/2012 02.04.2013
12.03.2013 Tatrabanka, a.s. ODT-2598/2013-1 14.03.2013
Zobraziť stránku: << < 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 > >>