Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
17.05.2013 ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. ODT-4804/2013-2 21.05.2013
17.05.2013 ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-4806/2013-2 21.05.2013
16.05.2013 Všeobecná úverová banka,a.s. ODT-5149/2013-1 17.05.2013
16.05.2013 MAXIMA BROKER, a. s. ODT-4349/2013 10.06.2013
15.05.2013 WEIDNER INVESTMENTS, a.s. ODT-4516/2013-1 17.05.2013
15.05.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-5197/2013-1 16.05.2013
14.05.2013 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. ODT-3706/2013-2 16.05.2013
14.05.2013 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-4130-1/2013-1 16.05.2013
14.05.2013 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-4130-2/2013-1 16.05.2013
14.05.2013 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-4130-3/2013-1 16.05.2013
14.05.2013 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-4130-4/2013-1 16.05.2013
14.05.2013 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-4130-5/2013-1 16.05.2013
14.05.2013 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ODT-4130-6/2013-1 16.05.2013
14.05.2013 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-2380/2013-1 16.05.2013
14.05.2013 Mototechna Group a.s. ODT-3257/2013-1 16.05.2013
14.05.2013 Nobel company s.r.o. ODT-5240/2013 16.05.2013
14.05.2013 E&S Investments Slovakia, s. r. o. ODT-5190/2013 16.05.2013
13.05.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-5150/2013-1 14.05.2013
09.05.2013 STOP RISK s.r.o. ODT-4344/2013 21.05.2013
07.05.2013 ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. ODT-4805/2013-2 10.05.2013
Zobraziť stránku: << < 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 > >>