Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
29.10.2013 VIKTÓRIA – LBL, s.r.o. ODT-6319/2013-3 19.11.2013
30.04.2015 VIP Financial Group, s.r.o. ODT-3686/2015-1 04.05.2015
15.10.2013 VIPER s.r.o. ODT-6310/2013-3 06.11.2013
29.07.2013 Virtuse WealthMangement, a.s. ODT-10220/2012 02.08.2013
07.04.2015 Vision21 s.r.o. ODT-3114/2015-1 08.04.2015
21.04.2016 Vladimír Bazelides - Zmenáreň ODB-9890/2015-3 17.05.2016
15.08.2019 Vladimír Blahuta – B&M č.z.: 100-000-187-469 k č.sp.: NBS1-000-034-311 06.09.2019
11.01.2013 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-13237/2012 17.01.2013
28.01.2013 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-649/2013 05.02.2013
09.01.2013 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-89/2013 17.01.2013
10.01.2013 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-10419/2012 17.01.2013
19.12.2012 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-13042/2012 08.01.2013
07.02.2013 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-1214/2013 13.02.2013
07.02.2013 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-1211/2013 13.02.2013
07.02.2013 VOLKSBANK Slovensko, a. s. ODB-1212/2013 13.02.2013
29.01.2013 VOLKSBANK Slovensko, a.s. ODT-1010/2013-1 31.01.2013
05.04.2017 Volkswagen Bank GmbH č. z.: 100-000-032-781 k č. sp.: NBS1-000-009-521 10.04.2017
11.12.2017 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s. r. o. č.z.: 100-000-076-034 k č.sp.: NBS1-000-016-293 13.12.2017
11.12.2017 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s. r. o. č.z.: 100-000-076-029 k č.sp.: NBS1-000-016-292 13.12.2017
07.05.2018 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s. r. o. č.z.: 100-000-104-239 k č.sp.: NBS1-000-024-181 10.05.2018
Zobraziť stránku: << < 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 > >>