Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
15.08.2019 Michal Fischer č.z.: 100-000-187-450 k č.sp.: NBS1-000-034-061 03.09.2019
15.08.2019 Radomír Knapec č.z.: 100-000-187-457 k č.sp.: NBS1-000-035-850 03.09.2019
15.08.2019 Vorčák, s. r. o. č.z.: 100-000-187-461 k č.sp.: NBS1-000-034-054 03.09.2019
15.08.2019 Vladimír Blahuta – B&M č.z.: 100-000-187-469 k č.sp.: NBS1-000-034-311 06.09.2019
15.08.2019 KÚPELE LÚČKY a. s. č.z.: 100-000-187-473 k č.sp.: NBS1-000-035-858 03.09.2019
15.08.2019 GAS product & services, a. s. č.z.: 100-000-187-475 k č.sp.: NBS1-000-034-053 03.09.2019
15.08.2019

ROVA CONSULTING LTD.

č.z.: 100-000-187-378 k č.sp.: NBS1-000-034-018 10.09.2019
19.08.2019

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-187-523 k č.sp.: NBS1-000-040-644 22.08.2019
19.08.2019

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-187-821 k č.sp.: NBS1-000-040-469 22.08.2019
21.08.2019

Moder Wealth Management, s.r.o.

č.z.: 100-000-188-500 k č.sp.: NBS1-000-040-645 22.08.2019
21.08.2019

Finax, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-188-092 k č.sp.: NBS1-000-034-226 22.08.2019
22.08.2019

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-188-562 k č.sp.: NBS1-000-188-562 23.08.2019
26.08.2019 Mário Kovaľ č.z.: 100-000-188-971 k č.sp.: NBS1-000-039-201 02.09.2019
27.08.2019 Intrum Slovakia s.r.o. NBS1-000-030-799 03.09.2019
28.08.2019

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-188-932 k č.sp.: NBS1-000-037-333 03.09.2019
02.09.2019

AEGON, d.s.s, a.s.

č.z.: 100-000-189-721 k č.sp.: NBS1-000-036-753 02.09.2019
02.09.2019

Prima banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-189-247 k č.sp.: NBS1-000-041-133 03.09.2019
03.09.2019

MOL Nyrt.

č.z.: 100-000-187-997 k č.sp.: NBS1-000-040-885 04.09.2019
03.09.2019 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. č.z.:100-000-190-151 k č.sp.: NBS1-000-040-965 04.09.2019
04.09.2019

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.

č.z.: 100-000-190-340 k č.sp.: NBS1-000-041-296 06.09.2019
Zobraziť stránku: << < 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 > >>