Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
18.03.2013 BROKER HOUSE s.r.o. ODT-2656/2013-1 28.03.2013
15.03.2013 Sberbank Slovensko, a. s. ODB-2866/2013 02.04.2013
14.03.2013 Slovak Telekom,a.s. ODB-2213-1/2013 20.03.2013
14.03.2013 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group ODT-2219/2013-1 19.03.2013
13.03.2013 UniCredit Bank Slovakia a. s. ODB-13506/2012 02.04.2013
12.03.2013 Tatrabanka, a.s. ODT-2598/2013-1 14.03.2013
11.03.2013 Tatrabanka, a.s. ODT-2593/2013-1 14.03.2013
11.03.2013 Zupe s.r.o. ODT-1668/2013-1 15.03.2013
08.03.2013 Sympatia Financie, o.c.p., a.s. ODT-12127/2012-1 22.03.2013
08.03.2013 Poštová banka, a. s. ODB-2400/2013 15.03.2013
08.03.2013 UniCredit Bank Slovakia a. s. ODB-2623-2/ 2013 19.03.2013
08.03.2013 UniCredit Bank Slovakia a. s. ODB-2623-1/ 2013 19.03.2013
07.03.2013 Trust Pay, a.s. ODB-1855-1/2013 14.03.2013
07.03.2013 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-2269/2013-1 12.03.2013
07.03.2013 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-2270/2013-1 12.03.2013
07.03.2013 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-2271/2013-1 12.03.2013
06.03.2013 Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. ODT-2586/2013-1 11.03.2013
06.03.2013 Mory spol. s r.o. ODT-2177/2013-1 20.03.2013
06.03.2013 Slovak Telekom,a.s. ODB-1624-8/2013 08.03.2013
06.03.2013 Slovak Telekom,a.s. ODB-1624-7/2013 06.03.2013
Zobraziť stránku: << < 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 > >>