Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
03.07.2013 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-6589/2013-1 08.07.2013
01.07.2013 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. ODB-6057/2013 03.07.2013
28.06.2013 Arca Capital Slovakia, a.s. ODT-6620/2013-1 01.07.2013
27.06.2013 Slovenská sporiteľňa, a. s. ODB-6746/2013 28.06.2013
27.06.2013 PROFITTO, s.r.o. ODT–6753/2013-1 28.06.2013
25.06.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-6706/2013-1 26.06.2013
25.06.2013 RM - S Market, o.c.p., a.s. ODT-6219/2013-3 01.07.2013
25.06.2013 RM - S Market, o.c.p., a.s. ODT-6219/2013-1 01.07.2013
25.06.2013 RM - S Market, o.c.p., a.s. ODT-6219/2013-2 01.07.2013
24.06.2013 Infinity Capital, o.c.p., a.s. ODT-6399/2013 24.07.2013
24.06.2013 Všeobecná úverová banka,a.s. ODT-6846/2013-1 26.06.2013
21.06.2013 Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. ODT-6522/2013 12.07.2013
21.06.2013 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ODT-6518/2013-1 27.06.2013
21.06.2013 FIN - AUTO s.r.o. ODT-6178/2013-1 24.06.2013
20.06.2013 Československá obchodná banka, a.s. ODB-5723/2013 26.06.2013
19.06.2013 AXA d.s.s., a.s. ODT-5501/2013-2 21.06.2013
19.06.2013 InsureCredit s.r.o. ODT-6002/2013 08.07.2013
18.06.2013 Prima banka Slovensko, a.s. ODB-5863/2013 24.06.2013
18.06.2013 Prima banka Slovensko, a.s. ODB-5863-1/ 2013 24.06.2013
18.06.2013 Prima banka Slovensko, a.s. ODB-5864/2013 24.06.2013
Zobraziť stránku: << < 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 > >>