Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
03.05.2013 Diners Club CS, s.r.o. ODB-4670-1/2013 09.05.2013
02.05.2013 UniCredit Bank Slovakia a. s. ODB-4412/2013 13.05.2013
02.05.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4735-1/2013-1 03.05.2013
02.05.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4735-2/2013-1 03.05.2013
02.05.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4735-3/2013-1 03.05.2013
30.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4353-1/2013-1 02.05.2013
30.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4353-2/2013-1 02.05.2013
30.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4356-1/2013-1 02.05.2013
30.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4356-2/2013-1 02.05.2013
30.04.2013 VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4356-3/2013-1 02.05.2013
30.04.2013 UniCredit Bank Slovakia, a.s. ODT-4470/2013-1 03.05.2013
29.04.2013 OTP Banka Slovensko, a.s. ODB-4507/2013 03.05.2013
29.04.2013 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. ODT-4536/2013-1 09.05.2013
27.04.2013 UNIQA poisťovňa, a.s. GUV-445/2014 08.04.2014
26.04.2013 Bc. Zuzana Čechová ODB-3628-1/2013 22.05.2013
25.04.2013 AVAM financial group s.r.o. ODT-4340/2013-1 02.05.2013
19.04.2013 BMC, spol. s r.o. ODT-4359/2013 14.05.2013
19.04.2013 STABILITA, d.d.s., a.s. ODT-4210/2013-2 26.04.2013
19.04.2013 Across Wealth Management, o.c.p., a.s. ODT-4076/2013-1 15.05.2013
19.04.2013 Across Wealth Management, o.c.p., a.s. ODT-4129/2013-1 15.05.2013
Zobraziť stránku: << < 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 > >>