Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
27.05.2013 ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. ODT-5682/2013-2 29.05.2013
27.05.2013 ING Životná poisťovňa, a.s. ODT-5683/2013-1 30.05.2013
27.05.2013 ING Životná poisťovňa, a.s. ODT-5681/2013-1 30.05.2013
24.05.2013 Sberbank Slovensko, a. s. ODB-4768/2013 28.05.2013
24.05.2013 ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-5678 /2013-2 30.05.2013
24.05.2013 ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-5680/2013-2 30.05.2013
24.05.2013 IAD Investments, správ. spol., a.s. ODT-2500/2013-1 27.05.2013
24.05.2013 CUSTODIAN, s.r.o. ODT-5737/2013 24.05.2013
23.05.2013 CGB a.s. ODT-3069/2013 26.06.2013
23.05.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-5510/2013-1 28.05.2013
22.05.2013 Československá obchodná banka, a.s. ODB-3464-2/ 2013 23.05.2013
21.05.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-5445/2013-1 23.05.2013
20.05.2013 UniCredit Bank Slovakia a. s. ODB-13507-2/2012 20.05.2013
17.05.2013 Prima banka Slovensko, a.s. ODB-4901/2013 22.05.2013
17.05.2013 Sberbank Slovensko, a. s. ODB-5102/2013 24.05.2013
17.05.2013 ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-4806/2013-2 21.05.2013
17.05.2013 ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. ODT-4804/2013-2 21.05.2013
16.05.2013 MAXIMA BROKER, a. s. ODT-4349/2013 10.06.2013
16.05.2013 Všeobecná úverová banka,a.s. ODT-5149/2013-1 17.05.2013
15.05.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-5197/2013-1 16.05.2013
Zobraziť stránku: << < 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 > >>