Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
15.03.2019

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-159-424 k č.sp.: NBS1-000-035-145 25.03.2019
18.03.2019

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-159-592 k č.sp.: NBS1-000-035-144 25.03.2019
20.03.2019 Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. č.z.: 100-000-160-359 k č.sp.: NBS1-000-035-439 26.03.2019
21.03.2019

Pokorný Richrd, Ing.

č.z.: 100-000-160-287 k č.sp.: NBS1-000-030-562 11.04.2019
22.03.2019

AXA d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-160-664 k č.sp.: NBS1-000-035-153 27.03.2019
22.03.2019

AXA d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-160-805 k č.sp.: NBS1-000-035-143 27.03.2019
22.03.2019 K-PAY a.s. č.z.: 100-000-158-043 k č.sp.: NBS1-000-034-975 26.03.2019
25.03.2019

DLHOPIS, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-159-901 k č.sp.: NBS1-000-035-442 11.04.2019
27.03.2019

Cornhill Management, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-160-623 k č.sp.: NBS1-000-033-833 28.03.2019
01.04.2019

hypouvery.sk FS, s. r. o.

č.z.: 100-000-162-275 k č.sp.: NBS1-000-034-881 24.04.2019
01.04.2019 Tatra-Leasing, s.r.o. č.z.: 100-000-162-585 k č.sp.: NBS1-000-035-930 02.04.2019
02.04.2019 Consulting One SK, s.r.o. č.z.: 100-000-162-638 k č.sp.: NBS1-000-032-893 03.04.2019
02.04.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: NBS1-000-035-660 k č.sp.: 100-000-160-770 04.04.2019
02.04.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-160-767 k č.sp.: NBS1-000-035-659 08.04.2019
02.04.2019

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

č.z.: 100-000-162-973 k č.sp.: NBS1-000-009-337 09.04.2019
03.04.2019

ZWIRN area s.r.o.

č.z.: 100-000-161-939 k č.sp.: NBS1-000-035-889 04.04.2019
03.04.2019

ZWIRN area s.r.o.

č.z.: 100-000-161-941 k č.sp.: NBS1-000-035-890 04.04.2019
04.04.2019

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

č.z.: 100-000-162-863 k č.sp.: NBS1-000-036-108 26.04.2019
08.04.2019

Slovak Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-035-841 k č.sp.: NBS1-000-163-268 30.04.2019
10.04.2019 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. č.z.: 100-000-164-469 k č.sp.: NBS1-000-036-360 10.04.2019
Zobraziť stránku: << < 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 > >>