Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
25.03.2019

DLHOPIS, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-159-901 k č.sp.: NBS1-000-035-442 11.04.2019
27.03.2019

Cornhill Management, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-160-623 k č.sp.: NBS1-000-033-833 28.03.2019
01.04.2019

hypouvery.sk FS, s. r. o.

č.z.: 100-000-162-275 k č.sp.: NBS1-000-034-881 24.04.2019
01.04.2019 Tatra-Leasing, s.r.o. č.z.: 100-000-162-585 k č.sp.: NBS1-000-035-930 02.04.2019
02.04.2019 Consulting One SK, s.r.o. č.z.: 100-000-162-638 k č.sp.: NBS1-000-032-893 03.04.2019
02.04.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: NBS1-000-035-660 k č.sp.: 100-000-160-770 04.04.2019
02.04.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-160-767 k č.sp.: NBS1-000-035-659 08.04.2019
02.04.2019

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

č.z.: 100-000-162-973 k č.sp.: NBS1-000-009-337 09.04.2019
03.04.2019

ZWIRN area s.r.o.

č.z.: 100-000-161-939 k č.sp.: NBS1-000-035-889 04.04.2019
03.04.2019

ZWIRN area s.r.o.

č.z.: 100-000-161-941 k č.sp.: NBS1-000-035-890 04.04.2019
04.04.2019

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

č.z.: 100-000-162-863 k č.sp.: NBS1-000-036-108 26.04.2019
08.04.2019

Slovak Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-035-841 k č.sp.: NBS1-000-163-268 30.04.2019
10.04.2019 Orange Slovensko, a.s. č.z.: 100-000-163-395 k č.sp.: NBS1-000-035-728 17.04.2019
10.04.2019 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. č.z.: 100-000-164-469 k č.sp.: NBS1-000-036-360 10.04.2019
11.04.2019 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.: 100-000-164-817 k č.sp.: NBS1-000-035-790 15.04.2019
15.04.2019 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. č.z.: 100-000-164-819 k č.sp.: NBS1-000-036-438 29.04.2019
15.04.2019 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. č.z.: 100-000-164-821 k č.sp.: NBS1-000-036-438 29.04.2019
17.04.2019

DLHOPIS, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-161-469 k č.sp.: NBS1-000-028-206 29.04.2019
17.04.2019

J&T ENERGY FINANCING EUR VI, a.s.

č.z.: 100-000-165-777 k č.sp.: NBS1-000-036-661 24.04.2019
17.04.2019

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-165-781 k č.sp.: NBS1-000-034-324 30.04.2019
Zobraziť stránku: << < 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 > >>