Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
13.03.2019 ESSOX FINANCE, s.r.o. č.z.: 100-000-158-653 k č.sp.: NBS1-000-034-424 04.04.2019
02.04.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: NBS1-000-035-660 k č.sp.: 100-000-160-770 04.04.2019
03.04.2019

ZWIRN area s.r.o.

č.z.: 100-000-161-939 k č.sp.: NBS1-000-035-889 04.04.2019
03.04.2019

ZWIRN area s.r.o.

č.z.: 100-000-161-941 k č.sp.: NBS1-000-035-890 04.04.2019
14.03.2019

CENTRAL EUROPE INVESTMENT SLOVAKIA, s. .r. o.

č.z.: 100-000-157-528 k č.sp.: NBS1-000-028-703 05.04.2019
02.04.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-160-767 k č.sp.: NBS1-000-035-659 08.04.2019
02.04.2019

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

č.z.: 100-000-162-973 k č.sp.: NBS1-000-009-337 09.04.2019
10.04.2019 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. č.z.: 100-000-164-469 k č.sp.: NBS1-000-036-360 10.04.2019
25.03.2019

DLHOPIS, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-159-901 k č.sp.: NBS1-000-035-442 11.04.2019
21.03.2019

Pokorný Richrd, Ing.

č.z.: 100-000-160-287 k č.sp.: NBS1-000-030-562 11.04.2019
11.04.2019 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.: 100-000-164-817 k č.sp.: NBS1-000-035-790 15.04.2019
10.04.2019 Orange Slovensko, a.s. č.z.: 100-000-163-395 k č.sp.: NBS1-000-035-728 17.04.2019
01.04.2019

hypouvery.sk FS, s. r. o.

č.z.: 100-000-162-275 k č.sp.: NBS1-000-034-881 24.04.2019
17.04.2019

J&T ENERGY FINANCING EUR VI, a.s.

č.z.: 100-000-165-777 k č.sp.: NBS1-000-036-661 24.04.2019
26.04.2019

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-166-762 k č.sp.: NBS1-000-036-787 26.04.2019
26.04.2019

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.

č.z.: 100-000-166-562 k č.sp.: NBS1-000-036-784 26.04.2019
04.04.2019

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

č.z.: 100-000-162-863 k č.sp.: NBS1-000-036-108 26.04.2019
17.04.2019

DLHOPIS, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-161-469 k č.sp.: NBS1-000-028-206 29.04.2019
15.04.2019 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. č.z.: 100-000-164-819 k č.sp.: NBS1-000-036-438 29.04.2019
15.04.2019 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. č.z.: 100-000-164-821 k č.sp.: NBS1-000-036-438 29.04.2019
Zobraziť stránku: << < 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 > >>