Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
18.06.2013 Prima banka Slovensko, a.s. ODB-5864/2013 24.06.2013
17.06.2013 Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. ODB-5924/2013 25.06.2013
17.06.2013 AEGON, d.s.s., a.s. ODT-5603/2013-2 17.06.2013
17.06.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-6593/2013-1 18.06.2013
17.06.2013 Autorenta BB, s.r.o. ODT-5596/2013-1 08.07.2013
17.06.2013 Synerta Finance s.r.o. ODT-5677/2013-1 20.06.2013
14.06.2013 J&T Global Finance III ODT-6216/2013-1 14.06.2013
14.06.2013 AXA d.s.s., a.s. ODT-5595/2013-2 14.06.2013
13.06.2013 Hajnala Jozef ODT-5598/2013 17.09.2013
12.06.2013 Centrum financií, s.r.o. ODT-5191/2013-1 14.06.2013
12.06.2013 Tóth Ján ODT-4219/2013-1 18.06.2013
12.06.2013 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. ODT-5942/2013-1 14.06.2013
12.06.2013 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. ODT-5941/2013-1 14.06.2013
12.06.2013 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. ODT-5943/2013-1 14.06.2013
12.06.2013 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. ODT-5940/2013-1 14.06.2013
12.06.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODB-5611/2013 14.06.2013
10.06.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. ODT-6346/2013-1 11.06.2013
10.06.2013 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-5672-2/2013-1 12.06.2013
10.06.2013 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-5672-1/2013-1 12.06.2013
10.06.2013 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ODT-5672-4/2013-1 12.06.2013
Zobraziť stránku: << < 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 > >>