Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
14.02.2017 PSA FINANCE Slovakia, s.r.o. č.z.: 100-000-023-535 k č.sp.: NBS1-000-007-297 04.03.2017
17.02.2017

Finmax, s. r. o.

č.z.: 100-000-024-060 k č.sp.: NBS1-000-006-616 21.02.2017
27.02.2017

Tatra banka, a.s.

č.z.: 100-000-024-101 k č.sp.: NBS1-000-007-487 01.03.2017
06.03.2017

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-024-987 k č.sp.: NBS1-000-008-335 07.03.2017
24.02.2017

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-025-366 k č.sp.: NBS1-000-007-771 27.02.2017
24.02.2017

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-025-413 k č.sp.: NBS1-000-007-774 27.02.2017
24.02.2017

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-025-435 k č.sp.: NBS1-000-007-773 27.02.2017
24.02.2017

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-025-448 k č.sp.: NBS1-000-007-772 27.02.2017
24.02.2017

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-025-449 k č.sp.: NBS1-000-007-782 27.02.2017
24.02.2017 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. č.z.: 100-000-025-485 k č.sp.: NBS1-000-007-852 06.03.2017
27.02.2017

PROSPERITA Bratislava, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-025-510 k č.sp.: NBS1-000-002-486 01.03.2017
24.02.2017

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-025-564 k č.sp.: NBS1-000-007-786 27.02.2017
24.02.2017

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-025-586 k č.sp.: NBS1-000-007-779 27.02.2017
24.02.2017

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-025-594 k č.sp.: NBS1-000-007-780 27.02.2017
24.02.2017

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-025-601 k č.sp.: NBS-000-007-776 27.02.2017
24.02.2017

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-025-613 k č.sp.: NBS1-000-007-777 27.02.2017
24.02.2017

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-025-652 k č.sp.: NBS1-000-007-783 27.02.2017
24.02.2017

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-025-654 k č.sp.: NBS1-000-007-784 27.02.2017
24.02.2017

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-025-655 k č.sp.: NBS1-000-007-785 27.02.2017
24.02.2017

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-025-656 k č.sp.: NBS1-000-007-778 27.02.2017
Zobraziť stránku: << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>