Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
27.08.2020 RENOMIA, s.r.o. č.z.: 100-000-239-096 k č.sp.: NBS1-000-037-623 19.09.2020
19.08.2020

Across Properties, a.s.

č.z.: 100-000-245-848 k č.sp.: NBS1-000-052-734 24.08.2020
19.08.2020

Across Properties, a.s.

č.z.: 100-000-245-853 k č.sp.: NBS1-000-052-735 24.08.2020
19.08.2020

4D Financial Consulting s.r.o.

č.z.: 100-000-246-363 k č.sp.: NBS1-000-052-500 11.09.2020
19.08.2020

SPPS, a.s.

č.z.: 100-000-245-834 k č.sp.: NBS1-000-052-568 08.09.2020
17.08.2020

Home Credit Slovakia, a.s.

č.z.: 100-000-246-238 k č.sp.: NBS1-000-052-468 07.09.2020
13.08.2020

Across Properties, a.s.

č.z.: 100-000-245-014 k č.sp.: NBS1-000-052-582 19.08.2020
12.08.2020

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

č.z.: 100-000-245-575 k č.sp.: NBS1-000-052-508 17.08.2020
12.08.2020

Home Credit Slovakia, a.s.

č.z.: 100-000-245-522 k č.sp.: NBS1 -000-052-472 02.09.2020
11.08.2020

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-245-331 k č.sp.: NBS1-000-052-383 12.08.2020
11.08.2020 Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. č.z.: 100-000-244-457 k č.sp.: NBS1-000-051-470 13.08.2020
10.08.2020

ŠPRINT plus, s.r.o.

č.z.: 100-000-245-324 k č.sp.: NBS1-000-052-637 02.09.2020
07.08.2020

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

č.z.: 100-000-243-233 k č.sp.: NBS1-000-052-259 18.08.2020
07.08.2020

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

č.z.: 100-000-243-234 k č.sp.: NBS1-000-052-258 18.08.2020
07.08.2020

Salve Funding SK, j.s.a.

č.z.: 100-000-244-380 k č.sp.: NBS1-000-052-433 10.08.2020
07.08.2020

Eurovea 2 financing, s.r.o.

č.z.: 100-000-244-560 k č.sp.: NBS1-000-052-478 10.08.2020
07.08.2020 Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. č.z.: 100-000-244-844 k č.sp.: NBS1-000-051-472 13.08.2020
07.08.2020 Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. č.z.: 100-000-244-959 k č.sp.: NBS1-000-051-475 13.08.2020
07.08.2020 Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. č.z.: 100-000-244-973 k č.sp.: NBS1-000-051-471 13.08.2020
07.08.2020 Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. č.z.: 100-000-244-983 k č.sp.: NBS1-000-051-474 13.08.2020
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>