Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
13.08.2019

PHINEX s.r.o.

č.z.: 100-000-184-839 k č.sp.: NBS1-000-035-303 12.09.2019
13.08.2019

FF SK, a.s.

č.z.: 100-000-184-818 k č.sp.: NBS1-000-035-306 13.09.2019
30.07.2019

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-184-467 k č.sp.: NBS1-000-039-806 12.08.2019
30.07.2019

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-184-475 k č.sp.: NBS1-000-039-800 12.08.2019
30.07.2019

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-084-442 k č.sp.: NBS1-000-038 747 12.08.2019
30.07.2019

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-184-471 k č.sp.: NBS1-000-039-810 12.08.2019
30.07.2019

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-184-477 k č.sp.: NBS1-000-039-802 12.08.2019
30.07.2019

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-184-474 k č.sp.: NBS1-000-039-804 12.08.2019
30.07.2019

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-184-470 k č.sp.: NBS1-000-039-809 12.08.2019
30.07.2019

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-184-466 k č.sp.: NBS1-000-039-805 12.08.2019
30.07.2019

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-184-468 k č.sp.: NBS1-000-039-807 12.08.2019
30.07.2019

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-184-469 k č.sp.: NBS1-000-039-808 12.08.2019
30.07.2019

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-184-473 k č.sp.: NBS1-000-039-801 12.08.2019
30.07.2019 RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung č.z.: 100-000-184-445 k č.sp.: NBS1-000-037-459 01.08.2019
29.07.2019 Prima banka Slovensko, a. s. č.z.:100-000-184-191 k č.sp.: NBS1-000-039-547 02.08.2019
26.07.2019 Prima banka Slovensko, a. s. č.z.:100-000-183-810 k č.sp.: NBS1-000-039-560 02.08.2019
25.07.2019

AEGON, d.s.s, a.s.

č.z.: 100-000-183-564 k č.sp.: NBS1-000-039-967 26.07.2019
25.07.2019

WESTech, spol. s r.o.

č.z.: 100-000-183-714 k č.sp.: NBS1-000-038-043 26.07.2019
25.07.2019

ČM GROUP s.r.o.

č.z.: 100-000-183-686 k č.sp.: NBS1-000-038-192 02.08.2019
24.07.2019

K Finance Life, s.r.o.

č.z.: 100-000-182-074 k č.sp.: NBS-000-038-150 14.08.2019
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>