Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
21.02.2019

IAD Investments, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-154-863 k č.sp.: NBS1-000-032-058 15.03.2019
21.02.2019

IAD Investments, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-154-604 k č.sp.: NBS1-000-032-061 15.03.2019
21.02.2019

IAD Investments, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-154-889 k č.sp.: NBS1-000-032-060 15.03.2019
21.02.2019 Payout, s.r.o. č.z. 100-000-154-406 k č.sp. NBS1-000-021-797 22.02.2019
20.02.2019

STABILITA, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-141-315 k č.sp.: NBS1-000-032-911 28.02.2019
20.02.2019

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-154-495 k č.sp.: NBS1-000-034-012 21.02.2019
20.02.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-154-541 k č.sp.: NBS1-000-034-025 22.02.2019
20.02.2019

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-154-393 k č.sp.: NBS1-000-033-955 21.02.2019
19.02.2019

IAD Investments, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-154-059 k č.sp.: NBS1-000-032-056 12.03.2019
19.02.2019

IAD Investments, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-154-514 k č.sp.: NBS1-000-032-052 12.03.2019
19.02.2019

IAD Investments, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-153-982 k č.sp.: NBS1-000-032-057 12.03.2019
19.02.2019

IAD Investments, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-154-119 k č.sp.: NBS1-000-032-054 12.03.2019
19.02.2019 GAS product & services a. s. č.z.: 100-000-154-757 k č.sp.: NBS1-000-032-850 14.03.2019
19.02.2019 KRUK Česká a Slovenská republika s. r. o. č.z.: 100-000-150-945 k č.sp.: NBS1-000-032-586 27.02.2019
19.02.2019 KRUK Česká a Slovenská republika s. r. o. č.z.: 100-000-150-942 k č.sp.: NBS1-000-032-583 27.02.2019
19.02.2019 Home Credit Group B.V. č.z.:100-000-154-621 k spis.: NBS1-000-033-017 20.02.2019
18.02.2019

IAD Investments, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-153-913 k č.sp.: NBS1-000-032-055 12.03.2019
18.02.2019

IAD Investments, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-153-709 k č.sp.: NBS1-000-032-050 12.03.2019
18.02.2019

VINOHRADY HABSBURG a.s.

č.z.: NBS1-000-033-944 k č.sp.: 100-000-154-071 07.03.2019
18.02.2019

IAD Investments, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-153-896 k č.sp.: NBS1-000-032-048 12.03.2019
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>