Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
07.12.2018 TELERVIS PLUS a. s. č.z.: 100-000-141-879 k č.sp.: NBS1-000-029-432 28.12.2018
07.12.2018 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.:100-000-141-493 k č.sp.: NBS1-000-030-126 11.12.2018
07.12.2018

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-135-792 k č.sp.: NBS1-000-030-180 21.12.2018
07.12.2018

VODOMONT - VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.

č.z.: 100-000-141-465 k č.sp.: NBS1-000-030-939 02.01.2019
06.12.2018

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-14-318 k č.sp.: NBS1-000-029-507 07.12.2018
06.12.2018

UNIQA InsService, spol. s r.o.

č.z.: 100-000-141-548 k č.sp.: NBS1-000-030-319 11.12.2018
05.12.2018

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-141-105 k č.sp.: NBS1-000-029-532 07.12.2018
05.12.2018 PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o. č.z.: 100-000-141-329, k č.sp.: NBS1-000-026-824 06.12.2018
04.12.2018 UniCredit Leasing Slovakia, a. s. č.z.100-000-140-808 k č.sp.: NBS1-000-030-127 06.12.2018
30.11.2018 Poštová banka, a. s. č.z.:100-000-140-150 k č.sp.: NBS1-000-030-865 30.11.2018
30.11.2018

HB REAVIS Finance SK V s. r. o.

č.z.: 100-000-139-782 k č.sp.: NBS1-000-030-940 04.12.2018
30.11.2018

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-140-111 k č.sp.: NBS1-000-026-878 13.12.2018
29.11.2018 SPPS, a. s. č.z.100-000-138-606 k č.sp. NBS1-000-030-704 21.12.2018
27.11.2018 Všeobecná úverová banka, a. s. (právny nástupca spoločnosti Consumer Finance Holding, a. s.) NBS1-000-024-396 03.12.2018
27.11.2018

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-135-791 k č.sp.: NBS1-000-030-179 10.12.2018
26.11.2018

AEGON, d.s.s, a.s.

č.z.: 100-000-138-601 k č.sp.: NBS1-000-028-032 14.12.2018
26.11.2018

AEGON, d.s.s, a.s.

č.z.: 100-000-138-602 k č.sp.: NBS1-000-027-509 14.12.2018
26.11.2018

Sandberg Capital, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-138-732 k č.sp.: NBS1-000-028-274 28.11.2018
26.11.2018 UniCredit Leasing Slovakia, a. s. č.z.: 100-000-138-942 k č.sp.: NBS1-000-029-069 27.11.2018
23.11.2018

AXA d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-137-345 k č.sp.: NBS1-000-030-463 29.11.2018
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>