Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
25.11.2019

Retail Property Finance II, s.r.o.

č.z.: 100-000-204-121 k č.sp.: NBS1-000-043-906 27.11.2019
25.11.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-205-165 k č.sp.: NBS1-000-043-619 25.11.2019
25.11.2019

RK-ZA spol. s r. o.

č.z.: 100-000-204-896 k č.sp.: NBS1-000-043-634 17.12.2019
22.11.2019

Payout, s.r.o.

č.z.: 100-000-203-400 k č.sp.: NBS1-000-043-782 13.12.2019
21.11.2019

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

č.z.: 100-000-204-891 k č.sp.: NBS1-000-043-554 20.12.2019
20.11.2019

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-204-190 k č.sp.: NBS1-000-043-297 22.11.2019
20.11.2019

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-204-147 k č.sp.: NBS1-000-043-214 22.11.2019
18.11.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-203-056 k č.sp.: NBS12-000-043-738 20.11.2019
15.11.2019

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-203-094 k č.sp.: NBS1-000-043-712 06.12.2019
14.11.2019

GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-203-244 k č.sp.: NBS1-000-043-599 20.11.2019
13.11.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-202-424 k č.sp.: NBS1-000-043-625 14.11.2019
13.11.2019

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-203-161 k č.sp.: NBS1-000-040-106 05.12.2019
12.11.2019

QNT SK, s.r.o.

č.z.: 100-000-202-665 k č.sp.: NBS1-000-043-082 19.12.2019
12.11.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-202-408 k č.sp.: NBS1-000-043-619 14.11.2019
12.11.2019

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-202-409 k č.sp.: NBS1-000-043-619 14.11.2019
11.11.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-202-030 k č.sp.: NBS1-000-043-548 14.11.2019
11.11.2019

Československá obchodná banka, a.s.

č.z.: 100-000-202-544 k č.sp.: NBS1-000-036-065 15.11.2019
11.11.2019

Prima banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-202-686 k č.sp.: NBS1-000-038-550 13.11.2019
06.11.2019

Slovak Telekom, a.s.

č.z.: 100-000-200-079 k č.sp.: NBS1-000-042-679 27.11.2019
06.11.2019

PRESS&BURG Finance s.r.o.

č.z.: 100-000-201-728 k č.sp.: NBS1-000-042-312 28.11.2019
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>