Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
22.08.2019

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-188-562 k č.sp.: NBS1-000-188-562 23.08.2019
21.08.2019

Moder Wealth Management, s.r.o.

č.z.: 100-000-188-500 k č.sp.: NBS1-000-040-645 22.08.2019
21.08.2019

Finax, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-188-092 k č.sp.: NBS1-000-034-226 22.08.2019
19.08.2019

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-187-523 k č.sp.: NBS1-000-040-644 22.08.2019
19.08.2019

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-187-821 k č.sp.: NBS1-000-040-469 22.08.2019
15.08.2019

ROVA CONSULTING LTD.

č.z.: 100-000-187-378 k č.sp.: NBS1-000-034-018 10.09.2019
15.08.2019 Anna Cyprichová č.z.: 100-000-187-443 k č.sp.: NBS1-000-034-056 03.09.2019
15.08.2019 MCSyncro Bratislava, s. r. o. č.z.: 100-000-187-444 k č.sp.: NBS1-000-034-347 06.09.2019
15.08.2019 Michal Fischer č.z.: 100-000-187-450 k č.sp.: NBS1-000-034-061 03.09.2019
15.08.2019 Radomír Knapec č.z.: 100-000-187-457 k č.sp.: NBS1-000-035-850 03.09.2019
15.08.2019 Vorčák, s. r. o. č.z.: 100-000-187-461 k č.sp.: NBS1-000-034-054 03.09.2019
15.08.2019 Vladimír Blahuta – B&M č.z.: 100-000-187-469 k č.sp.: NBS1-000-034-311 06.09.2019
15.08.2019 KÚPELE LÚČKY a. s. č.z.: 100-000-187-473 k č.sp.: NBS1-000-035-858 03.09.2019
15.08.2019 GAS product & services, a. s. č.z.: 100-000-187-475 k č.sp.: NBS1-000-034-053 03.09.2019
15.08.2019 Prima banka Slovensko, a. s. č.z.:100-000-187-592 k č.sp.: NBS1-000-040-500 16.08.2019
14.08.2019 Prima banka Slovensko, a. s. č.z.:100-000-187-176 k č.sp.: NBS1-000-038-410 16.08.2019
14.08.2019

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

č.z.: 100-000-184-894 k č.sp.: NBS1-000-040-348 16.08.2019
13.08.2019

Broker Investments, s.r.o.

č.z.: 100-000-184-835 k č.sp.: NBS1-000-035-261 13.09.2019
13.08.2019

PHINEX s.r.o.

č.z.: 100-000-184-839 k č.sp.: NBS1-000-035-303 12.09.2019
13.08.2019

FF SK, a.s.

č.z.: 100-000-184-818 k č.sp.: NBS1-000-035-306 13.09.2019
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>