Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
25.01.2019

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

č.z.: 100-000-148-274 k č.sp.: NBS1-000-032-591 28.01.2019
25.01.2019

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

č.z.: 100-000-148-243 k č.sp.: NBS1-000-032-571 28.01.2019
25.01.2019

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

č.z.: 100-000-148-341 k č.sp.: NBS1-000-032-599 28.01.2019
25.01.2019

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

č.z.: 100-000-148-335 k č.sp.: NBS1-000-032-597 28.01.2019
24.01.2019 METRO Cash & Carry SR s. r. o. č.z.: 100-000-149-958 k č.sp.: NBS1-000-028-612 15.02.2019
24.01.2019 Kláštorná s. r. o. č.z.: 100-000-149-970 k č.sp.: NBS1-000-028-686 19.02.2019
24.01.2019 Poštová banka, a. s. č.z.:100-000-149-752 k č.sp.: NBS1-000-029-053 12.02.2019
24.01.2019 Ján Terezka č.z.: 100-000-150-002 k č.sp.: NBS1-000-032-739 18.02.2019
21.01.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-148-400 k č.sp.: NBS1-000-032-611 23.01.2019
18.01.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-148-392 k č.sp.: NBS1-000-032-609 21.01.2019
17.01.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-148-363 k č.sp.: NBS1-000-031-750 23.01.2019
17.01.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-148-316 k č.sp.: NBS1-000-031-075 23.01.2019
16.01.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-148-271 k č.sp.: NBS1-000-031-000 23.01.2019
16.01.2019 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.:100-000-148-072 k č.sp.: NBS1-000-031-572 18.01.2019
16.01.2019 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.:100-000-148-106 k č.sp.: NBS1-000-031-578 18.01.2019
16.01.2019 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.:100-000-148-194 k č.sp.: NBS1-000-031-568 18.01.2019
16.01.2019 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.:100-000-148-205 k č.sp.: NBS1-000-031-569 18.01.2019
15.01.2019 NN Životná poisťovňa, a.s. č.z.: 100-000-147-854 k č.sp.: NBS1-000-032-437 15.01.2019
15.01.2019 NN Životná poisťovňa, a.s. č.z.: 100-000-147-908 k č.sp.: NBS1-000-032-431 15.01.2019
15.01.2019 NN Životná poisťovňa, a.s. č.z.: 100-000-147-803 k č.sp.: NBS1-000-032-435 15.01.2019
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>