Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5894/2016-1 11.07.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5898/2016-1 11.07.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5920/2016-1 11.07.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5899/2016-1 11.07.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5893/2016-1 11.07.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5891/2016-1 11.07.2016
28.04.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-3740/2016-1 28.04.2016
20.06.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-2663/2016-1 21.06.2016
08.07.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-5885/2016-1 11.07.2016
26.09.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

ODT-11161/2016-1 27.09.2016
09.12.2016

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-010-627 k č.sp.: NBS1-000-000-847 09.12.2016
12.07.2017

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-049-893 k č.sp.: NBS1-000-012-498 17.07.2017
24.02.2017

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-025-658 k č.sp.: NBS1-000-007-234 27.02.2017
24.02.2017

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-025-564 k č.sp.: NBS1-000-007-786 27.02.2017
24.02.2017

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-025-601 k č.sp.: NBS-000-007-776 27.02.2017
24.02.2017

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-025-652 k č.sp.: NBS1-000-007-783 27.02.2017
24.02.2017

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-025-656 k č.sp.: NBS1-000-007-778 27.02.2017
24.02.2017

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-025-435 k č.sp.: NBS1-000-007-773 27.02.2017
24.02.2017

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-025-448 k č.sp.: NBS1-000-007-772 27.02.2017
24.02.2017

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-025-594 k č.sp.: NBS1-000-007-780 27.02.2017
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>