Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
19.01.2017

3Comm s.r.o.

č.z.: 100-000-018-793 k č.sp.: NBS1-000-005-076 23.01.2017
02.02.2017

Penta Funding Public, s.r.o.

č.z.: 100-000-019-381 k č.sp.: NBS1-000-001-450 03.02.2017
26.01.2017

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

č.z.: 100-000-019-400 k č.sp.: NBS1-000-005-044 16.02.2017
31.01.2017

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-019-918 k č.sp.: NBS1-000-006-496 02.02.2017
26.01.2017

Goldman Street, a.s.

č.z.: 100-000-020-049 k č.sp.: NBS1-000-006-515 26.01.2017
01.02.2017 FASTFINANC, s.r.o. č.z.: 100-000-020-642 k č. sp.: NBS1-000-000-216 03.02.2017
01.02.2017

Šuštiaková Tatiana

č.z.: 100-000-020-886 k č.sp.: NBS1-000-004-628 21.02.2017
03.02.2017

K Finance Life, s.r.o.

č.z.: 100-000-021-157 k č.sp.: NBS1-000-002-127 15.12.2017
16.02.2017

Penta Funding Public, s.r.o.

č.z.: 100-000-022-302 k č.sp.: NBS1-000-001-450 20.02.2017
09.02.2017 Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o. č.z.: 100-000-022-691 k č.sp.: NBS1-000-007-088 06.03.2017
09.02.2017 Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o. č.z.: 100-000-022-700 k č.sp.: NBS1-000-007-075 01.03.2017
22.02.2017

Penta Funding Public, s.r.o.

č.z.: 100-000-022-970 k č.sp.: NBS1-000-007-208 24.02.2017
14.02.2017

EPH Financing SK, a.s.

č.z.: 100-000-023-213 k č.sp.: NBS1-000-007-258 16.02.2017
14.02.2017 PSA FINANCE Slovakia, s.r.o. č.z.: 100-000-023-535 k č.sp.: NBS1-000-007-297 04.03.2017
17.02.2017

Finmax, s. r. o.

č.z.: 100-000-024-060 k č.sp.: NBS1-000-006-616 21.02.2017
27.02.2017

Tatra banka, a.s.

č.z.: 100-000-024-101 k č.sp.: NBS1-000-007-487 01.03.2017
06.03.2017

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-024-987 k č.sp.: NBS1-000-008-335 07.03.2017
24.02.2017

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-025-366 k č.sp.: NBS1-000-007-771 27.02.2017
24.02.2017

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-025-413 k č.sp.: NBS1-000-007-774 27.02.2017
24.02.2017

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-025-435 k č.sp.: NBS1-000-007-773 27.02.2017
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>