Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
12.01.2017

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-017-350 k č.sp.: NBS1-000-005-770 13.01.2017
12.01.2017

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-017-355 k č.sp.: NBS1-000-005-774 13.01.2017
12.01.2017

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-017-365 k č.sp.: NBS1-000-005-780 13.01.2017
12.01.2017

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-017-408 k č.sp.: NBS1-000-005-788 13.01.2017
12.01.2017

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-017-415 k č.sp.: NBS1-000-005-792 13.01.2017
12.01.2017

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-017-418 k č.sp.: NBS1-000-005-793 13.01.2017
12.01.2017

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-017-421 k č.sp.: NBS1-000-005-795 13.01.2017
19.01.2017 Friendly Finance Slovakia s. r. o. č.z.: 100-000-017-736 k č.sp.: NBS1-000-005-520 08.02.2017
01.02.2017

VALOR, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-018-210 k č.sp.: NBS1-000-003-810 07.02.2017
19.01.2017 ŠPRINT, s.r.o. č.z.: 100-000-018-745 k č.sp.: NBS1-000-003-244 10.02.2017
19.01.2017 s Autoleasing SK, s.r.o. č.z.: 100-000-018-786 k č.sp.: NBS1-000-004-064 26.01.2017
19.01.2017

3Comm s.r.o.

č.z.: 100-000-018-793 k č.sp.: NBS1-000-005-076 23.01.2017
02.02.2017

Penta Funding Public, s.r.o.

č.z.: 100-000-019-381 k č.sp.: NBS1-000-001-450 03.02.2017
26.01.2017

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

č.z.: 100-000-019-400 k č.sp.: NBS1-000-005-044 16.02.2017
31.01.2017

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-019-918 k č.sp.: NBS1-000-006-496 02.02.2017
26.01.2017

Goldman Street, a.s.

č.z.: 100-000-020-049 k č.sp.: NBS1-000-006-515 26.01.2017
01.02.2017 FASTFINANC, s.r.o. č.z.: 100-000-020-642 k č. sp.: NBS1-000-000-216 03.02.2017
01.02.2017

Šuštiaková Tatiana

č.z.: 100-000-020-886 k č.sp.: NBS1-000-004-628 21.02.2017
03.02.2017

K Finance Life, s.r.o.

č.z.: 100-000-021-157 k č.sp.: NBS1-000-002-127 15.12.2017
16.02.2017

Penta Funding Public, s.r.o.

č.z.: 100-000-022-302 k č.sp.: NBS1-000-001-450 20.02.2017
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>