Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
22.02.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-275-319 k č.sp.: NBS1-000-057-950 24.02.2021
19.02.2021 Ministerstvo financií Slovenskej republiky č.z.: 100-000-274-743 k č.sp.: NBS1-000-057-605 24.02.2021
19.02.2021 Ministerstvo financií Slovenskej republiky č.z.: 100-000-274-742 k č.sp.: NBS1-000-057-511 24.02.2021
17.02.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-274-499 k č.sp.: NBS1-000-057-972 22.02.2021
17.02.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-274-524 k č.sp.: NBS1-000-057-643 22.02.2021
11.02.2021 NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. č.z.: 100-000-273-424 k č.sp.: NBS1-000-054-940 12.02.2021
09.02.2021

SAB Holding a.s.

č.z.: 100-000-270-906 k č.sp.: NBA1-000-057-307 11.02.2021
09.02.2021

SAB Holding a.s.

č.z.: 100-000-270-911 k č.sp.: NBS1-000-057-309 11.02.2021
05.02.2021

EOS Slovensko Finance, s.r.o.

č.z.: 100000240169 k č.sp.: NBS1-000-051-884 19.02.2021
05.02.2021

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

č.z.: 100-000-240-168 k č.sp.: NBS1-000-051-882 19.02.2021
01.02.2021

EOS Slovensko Finance, s.r.o.

č.z.: 100-000-270-431 k č.sp.: NBS1-000-057-062 05.02.2021
01.02.2021

Diners Club CS, s.r.o.

č.z.: 100-000-265-251 k č.sp.: NBS1-000-056-147 22.02.2021
01.02.2021

COMMUNICATE s. r. o.

č.z.: 100-000-271-093 k č.sp.: NBS1-000-055-210 26.02.2021
01.02.2021

EOS Slovensko Finance, s.r.o.

č.z.: 100-000-269-772 k č.sp.: NBS1-000-057-366 19.02.2021
01.02.2021

EDYPLUS, s. r. o.

č.z.: 100-000-270-505 k č.sp.: NBS1-000-057-385 05.02.2021
26.01.2021

Tatry mountain resorts, a.s.

č.z.: 100-000-270-428 k č.sp.: NBS1-000-270-428 27.01.2021
26.01.2021

SAB Holding a.s.

č.z.: 100-000-270-007 k č.sp.: NBS1-000-057-127 29.01.2021
26.01.2021

SAB Holding a.s.

č.z.: 100-000-270-010 k č.sp.: NBS1-000-057-128 29.01.2021
26.01.2021

Investin, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-270-868 k č.sp.: NBS1-000-056-532 03.02.2021
26.01.2021

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-270-007 k č.sp.: NBS1-000-057-127 29.01.2021
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>