Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
28.05.2019 Československá obchodná banka, a.s. NBS1-000-030-869 05.06.2019
28.05.2019 Slovenská sporiteľňa, a.s. NBS1-000-030-878 05.06.2019
28.05.2019 Všeobecná úverová banka, a.s. NBS1-000-028-079 05.06.2019
28.05.2019 Prima banka Slovensko, a. s. NBS1-000-030-876 06.06.2019
28.05.2019 Tatra banka, a. s. NBS1-000-032-614 05.06.2019
24.01.2019 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.: 100-000-149-748 č.sp.: NBS1-000-025-320 15.02.2019
12.12.2018 Prima banka Slovensko, a.s. NBS1-000-023-793 17.12.2018
31.01.2018 Prima banka Slovensko, a. s. č.z.: 100-000-076-084 č.sp.: NBS1-000-018-440 12.11.2018
08.09.2017 Poštová banka, a.s. NBS1-000-015-113 29.09.2017
08.09.2017 Poštová banka, a.s. NBS1-000-015-112 29.09.2017
08.09.2017 Poštová banka, a.s. NBS1-000-015-110 29.09.2017
08.09.2017 Poštová banka, a.s. NBS1-000-015-111 29.09.2017
24.11.2015 Poštová banka, a.s. ODB-317/4/2015 07.08.2017
18.12.2014 Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky ODB-2098-4/2014 05.01.2015
03.11.2014 Československá obchodná banka, a. s. ODB-13849-4/2013 24.11.2014
17.04.2013 Poštová banka, a.s. ODB-12178/5/2012 07.05.2013