Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
28.02.2020

Payout, s.r.o.

č.z.: 100-000-221-585 k č.sp.: NBS1-000-039-008 25.03.2020
22.11.2019

Payout, s.r.o.

č.z.: 100-000-203-400 k č.sp.: NBS1-000-043-782 13.12.2019
21.02.2019 Payout, s.r.o. č.z. 100-000-154-406 k č.sp. NBS1-000-021-797 22.02.2019