Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
11.01.2021

Intesa Sanpaolo Holding International S.A.

č.z.: 100-000-267-187 k č.sp.: NBS1-000-056-333 18.01.2021
15.12.2020

Investin, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-263-876 k č.sp.: NBS1-000-052-421 13.01.2021
15.12.2020

PARTNERS ASSET MAMAGEMENT, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-263-592 k č.sp.: NBS1-000-054-741 09.01.2021
15.12.2020

MH Life, s.r.o.

č.z.: 100-000-264-170 k č.sp.: NBS1-000-055-030 08.01.2021
30.12.2020

AXA d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-266-800 k č.sp.: NBS1-000-056-344 04.01.2021
30.12.2020

AXA d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-266-799 k č.sp.: NBS1-000-056-341 04.01.2021
30.12.2020

AXA d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-266-801 k č.sp.: NBS1-000-056-346 04.01.2021
30.12.2020

AXA, d.s.s, a.s.

č.z.: 100-000-266-783 k č.sp.: NBS1-000-056-348 04.01.2021
30.12.2020

AXA, d.s.s, a.s.

č.z.: 100-000-266-787 k č.sp.: NBS1-000-056-350 04.01.2021
30.12.2020

AXA, d.s.s, a.s.

č.z.: 100-000-266-791 k č.sp.: NBS1-000-056-342 04.01.2021
30.12.2020

AXA, d.s.s, a.s.

č.z.: 100-000-266-792 k č.sp.: NBS1-000-056-347 04.01.2021
30.12.2020

AXA d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-266-797 k č.sp.: NBS1-000-056-343 04.01.2021
26.11.2020

Kreps Marcel

č.z.: 100-000-000 k č.sp.: NBS1-000-051-280 31.12.2020
30.11.2020

Prima Alfa, s. r. o.

č.z.: 100-000-261-509 k č.sp.: NBS1-000-051-348 30.12.2020
26.11.2020

Krošlák Štefan

č.z.: 100-000-261-726 k č.sp.: NBS1-000-051-314 29.12.2020
22.12.2020

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

č.z.: 100-000-265-301 k č.sp.: NBS1-000-056-065 29.12.2020
17.12.2020 AXA d.s.s., a.s. č.z.: 100-000-265-550 k č.sp.: NBS1-000-055-671 28.12.2020
17.12.2020 AXA d.s.s., a.s. č.z.: 100-000-265-496 k č.sp.: NBS1-000-055-672 28.12.2020
17.12.2020 AXA d.s.s., a.s. č.z.: 100-000-265-532 k č.sp.: NBS1-000-055-673 28.12.2020
18.12.2020 AXA d.d.s., a.s. č.z.: 100-000-265-759 k č.sp.: NBS1-000-055-679 28.12.2020
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>