Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
14.04.2021

Sympatia Financie, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-281-506 k č.sp.: NBS1-000-058-887 16.04.2021
17.03.2021

Arthemys s. r. o.

č.z.: 100-000-278-472 k č.sp.: NBS1-000-058-325 14.04.2021
31.03.2021

Arca Brokerage House o.c.p. a.s.

č.z.: 100-000-281-019 k č.sp.: NBS1-000-059-254 14.04.2021
29.03.2021

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-274-138 k č.sp.: NBS1-000-057-952 08.04.2021
29.03.2021

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-274-137 k č.sp.: NBS1-000-057-951 08.04.2021
29.03.2021

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-274-172 k č.sp.: NBS1-000-057-953 08.04.2021
31.03.2021

Tatra banka, a.s.

č.z.: 100-000-280-823 k č.sp.: NBS1-000-059-326 06.04.2021
31.03.2021

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-279-526 k č.sp.: NBS1-000-059-081 06.04.2021
30.03.2021 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. č.z.: 100-000-280-473 k č.sp.: NBS1-000-059-110 01.04.2021
11.03.2021

KBC Bank NV

č.z.: 100-000-276-251 k č.sp.: NBS1-000-058-385 30.03.2021
25.03.2021

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-280-103 k č.sp.: NBS1-000-058-471 30.03.2021
10.03.2021

Across Private Investments, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-276-942 k č.sp.: NBS1-000-057-447 30.03.2021
24.03.2021

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-278-357 k č.sp.: NBS1-000-058-824 29.03.2021
24.03.2021

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-279-546 k č.sp.: NBS1-000-059-084 29.03.2021
16.03.2021

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-278-738 k č.sp.: NBS1-000-058-906 29.03.2021
25.03.2021

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-279-984 k č.sp.: NBS1-000-057-664 29.03.2021
18.03.2021

SAB Holding a.s.

č.z.: 100-000-278-772 k č.sp.: NBS1-000-058-911 25.03.2021
18.03.2021

SAB Holding a.s.

č.z.: 100-000-278-775 k č.sp.: NBS1-000-058-913 25.03.2021
25.02.2021

Payout, s.r.o.

č.z.: 100-000-274-847 k č.sp.: NBS1-000-055-865 19.03.2021
25.02.2021

Payout, s.r.o.

č.z.: 100-000-274-851 k č.sp.: NBS1-000-055-867 19.03.2021
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>