Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
21.02.2019 Payout, s.r.o. č.z. 100-000-154-406 k č.sp. NBS1-000-021-797 22.02.2019
22.11.2019

Payout, s.r.o.

č.z.: 100-000-203-400 k č.sp.: NBS1-000-043-782 13.12.2019
28.02.2020

Payout, s.r.o.

č.z.: 100-000-221-585 k č.sp.: NBS1-000-039-008 25.03.2020
10.02.2021

Payout, s.r.o.

č.z.: 100-000-273-445 k č.sp.: NBS1-000-054-815 04.03.2021
25.02.2021

Payout, s.r.o.

č.z.: 100-000-274-847 k č.sp.: NBS1-000-055-865 19.03.2021
25.02.2021

Payout, s.r.o.

č.z.: 100-000-274-851 k č.sp.: NBS1-000-055-867 19.03.2021
02.06.2021

Payout, s.r.o.

č.z.: 100-000-290-291 k č.sp.: NBS1-000-058-571 23.06.2021
02.06.2021

Payout, s.r.o.

č.z.: 100-000-290-288 k č.sp.: NBS1-000-058-572 23.06.2021