Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
28.05.2015 NFD a.s. ODB-10851/2014-7 17.06.2015
09.06.2016 NFD a.s. ODB-5926-2/2016-1 28.06.2016
09.09.2016 NFD, a.s. ODB - 9953/2016-1 29.09.2016
13.12.2016 NFD, a.s. č.z. 100-000-009-393 k č. sp. NBS1-000-003-040 02.01.2017
14.12.2016 NFD, a.s. č.z. 100-000-009-395 k č. sp. NBS1-000-003-045 03.01.2017
07.03.2017 Payment Institution NFD a.s. .z. 100-000-025-982 k č. sp. NBS1-000-007-477 28.03.2017
07.04.2017 Payment Institution NFD a.s. č. z. 100-000-032-644 k č. sp. NBS1-000-007-476 27.04.2017
20.10.2017 Payment Institution NFD, a.s. č.z. 100-000-065-797 k č.sp. NBS1-000-016-451 26.10.2017
20.10.2017 Payment Institution NFD, a.s. č.z. 100-000-066-213 k č.sp. NBS1-000-016-502 26.10.2017
20.10.2017 Payment Institution NFD, a.s. č.z. 100-000-065-772 k č.sp. NBS1-000-016-439 26.10.2017
20.10.2017 Payment Institution NFD, a.s. č.z. 100-000-065-761 k č.sp. NBS1-000-016-437 26.10.2017
22.03.2018 Payment Institution NFD, a.s. č.z. 100-000-095-753 k č.sp. NBS1-000-022-609 10.04.2018
14.12.2018 Payment Institution NFD, a. s. č.z. 100-000-143-150 k č.sp. NBS1-000-031-518 04.01.2019
14.12.2018 Payment Institution NFD, a. s. č.z. 100-000-143-150 k č.sp. NBS1-000-031-518 04.01.2019
14.03.2019 Payment Institution NFD a. s. č.z.: 100-000-155-258 k č.sp.: NBS1-000-032-852 03.04.2019
14.03.2019 Payment Institution NFD a. s. č.z.: 100-000-155-219 k č.sp.: NBS1-000-032-848 03.04.2019
18.07.2019 Payment Institution NFD a. s. č. z.: 100-000-181-093 k č. sp.: NBS1-000-038-556 08.08.2019
06.09.2019 Payment Institution NFD a. s. č.z.: 100-000-189-532 k č.sp.: NBS1-000-038-556 27.09.2019
16.12.2019

Payment Institution NFD, a.s.

č.z.: 100-000-208-706 k č.sp.: NBS1-000-037-755 07.01.2020
30.09.2020

Payment Institution NFD, a.s.

č.z.: 100-000-252-295 k č.sp.: NBS1-000-051-984 13.10.2020
Zobraziť stránku: << < 1 2 > >>