Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
16.10.2013 POISTPOINT, s. r. o. 15.11.2013
30.10.2014 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 31.10.2014
07.03.2017 Payment Institution NFD a.s. .z. 100-000-025-982 k č. sp. NBS1-000-007-477 28.03.2017
24.07.2017 Home Credit Slovakia, a.s. .z.: 100-000-051-898 k č.sp.: NBS1-000-013-623 27.07.2017
24.10.2017 VÚB Leasing, a. s. .z.: 100-000-066-625 k č.sp.: NBS1-000-014-164 26.10.2017
21.10.2016 Československá obchodná banka, a.s. 100-000-001-161 24.10.2016
10.11.2016 Všeobecná úverová banka, a.s. 100-000-005-303 11.11.2016
31.01.2020 KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. 100-000-216-014 03.03.2020
28.02.2020 Generali Poisťovňa, a. s. 100-000-220-599 20.03.2020
28.02.2020 UNIQA poisťovňa, a. s. 100-000-221-430 20.03.2020
10.06.2020 Union poisťovňa, a. s. 100-000-234-990 15.06.2020
30.03.2021 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 100-000-280-892 23.04.2021
12.10.2021 UNIQA pojišťovna, a.s. 100-000-310-107 26.10.2021
12.06.2017 Home Credit Slovakia, a.s. č. sp.: NBS1-000-006-680 č. z.: 100-000-044-477 01.07.2017
07.04.2017 Payment Institution NFD a.s. č. z. 100-000-032-644 k č. sp. NBS1-000-007-476 27.04.2017
29.10.2020 Finax, o.c.p., a. s. č. z. 100-000-257-420, k č. sp. NBS1-000-050-270 18.11.2020
11.03.2021 PROXENTA Private Equity, s. r. o., PROXENTA Invest s. r. o. č. z. 100-000-276-986 k č.sp.: NBS1-000-048-721 14.04.2021
21.03.2017 Silverside, a. s. č. z.: 100-000-029-971 k č. sp.: NBS1-000-008-923 10.04.2017
05.04.2017 Volkswagen Bank GmbH č. z.: 100-000-032-781 k č. sp.: NBS1-000-009-521 10.04.2017
11.05.2017 FASTFINANC, s. r. o. č. z.: 100-000-033-745 k č.sp.: NBS1-000-009-482 26.05.2017
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>