Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
21.09.2018

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-118-030 k č.sp.: NBS1-000-026-823 03.09.2018
10.09.2018

Across Wealth Management, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-124-137 k č.sp.: NBS1-000-027-634 13.09.2018
10.09.2018

Across Wealth Management, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-124-295 k č.sp.: NBS1-000-027-633 13.09.2018
07.09.2018

Dante Via s, r, o,

č.z.: 100-000-125-364 k č.sp.: NBS1-000-019-141 14.09.2018
27.08.2018

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-122-983 k č.sp.: NBS1-000-027-725 28.08.2018
24.08.2018

PROXENTA Finance, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-123-410 k č.sp.: NBS1-000-027-337 30.08.2018
21.08.2018

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-118-033 k č.sp.: NBS1-000-026-829 03.09.2018
21.08.2018

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-118-112 k č.sp.: NBS1-000-026-820 03.09.2018
21.08.2018

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-118-114 k č.sp.: NBS1-000-026-819 03.09.2018
21.08.2018

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-118-109 k č.sp.: NBS1-000-026-834 03.09.2018
21.08.2018

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-118-108 k č.sp.: NBS1-000-026-830 03.09.2018
21.08.2018

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-118-046 k č.sp.: NBS1-000-026-840 03.09.2018
21.08.2018

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-118-118 k č.sp.: NBS1-000-026-818 03.09.2018
21.08.2018

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-118-120 k č.sp.: NBS1-000-026-817 03.09.2018
21.08.2018

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-118-105 k č.sp.: NBS1-000-026-835 03.09.2018
21.08.2018

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-118-051 k č.sp.: NBS1-000-026-838 03.09.2018
21.08.2018

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-118-106 k č.sp.: NBS1-000-026-822 03.09.2018
21.08.2018

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-118-036 k č.sp.: NBS1-000-026-833 03.09.2018
21.08.2018 Friendly Finance Slovakia s. r. o. č.z.: 100-000-122-985 k č.sp.: NBS1-000-027-213 28.08.2018
20.08.2018

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-121-972 k č.sp.: NBS1-000-026-244 21.08.2018
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>