Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
20.02.2019

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-154-393 k č.sp.: NBS1-000-033-955 21.02.2019
15.02.2019

TOP INVEST GROUP, s.r.o.

č.z.: 100-000-153-511 k č.sp.: NBS1-000-028-046 19.02.2019
14.02.2019 VÚB Leasing, a. s. č.z.: 100-000-153-191 k č.sp.: NBS1-000-033-140 19.02.2019
14.02.2019 VÚB Leasing, a. s. č.z.: 100-000-153-190 k č.sp.: NBS1-000-033-716 19.02.2019
13.02.2019 VÚB Leasing, a. s. č.z.: 100-000-153-189 k č.sp.: NBS1-000-033-717 19.02.2019
12.02.2019

GEVORKYAN, s.r.o.

č.z.: 100-000-153-084 k č.sp.: NBS1-000-033-699 13.02.2019
11.02.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-152-742 k č.sp.: NBS1-000-033-633 12.02.2019
07.02.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-151-974 k č.sp.: NBS1-000-031-747 07.02.2019
07.02.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-152-155 k č.sp.: NBS1-000-030-992 07.02.2019
07.02.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-152-141 k č.sp.: NBS1-000-030-996 07.02.2019
07.02.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-152-131 k č.sp.: NBS1-000-030-990 07.02.2019
07.02.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-152-158 k č.sp.: NBS1-000-030-957 07.02.2019
06.02.2019

ALCHEMAS s.r.o.

č.z.: 100-000-152-019 k č.sp.: NBS1-000-032-592 07.02.2019
29.01.2019 UniCredit Leasing Slovakia, a. s. č. z.: 100-000-150-557 k č. sp.: NBS1-000-031-985 30.01.2019
29.01.2019 Blackside, a. s. č.z.: 100-000-150-239 k č.sp.: NBS1-000-021-924 31.01.2019
28.01.2019 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.:100-000-150-534 k č.sp.: NBS1-000-031-577 29.01.2019
25.01.2019

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-150-153 k č.sp.: NBS1-000-031-735 13.02.2019
25.01.2019

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

č.z.: 100-000-148-323 k č.sp.: NBS1-000-032-595 28.01.2019
25.01.2019

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

č.z.: 100-000-148-274 k č.sp.: NBS1-000-032-591 28.01.2019
25.01.2019

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

č.z.: 100-000-148-243 k č.sp.: NBS1-000-032-571 28.01.2019
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>