Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
12.09.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-041-309 k č.sp.: NBS1-000-041-309 16.09.2019
11.09.2019

J&T ENERGY FINANCING EUR IX, a.s.

č.z.: 100-000-190-113 k č.sp.: NBS1-000-041-289 11.09.2019
10.09.2019

OPTIVISTA, s. r. o.

č.z.: 100-000-191-103 k č.sp.: NBS1-000-040-928 13.09.2019
10.09.2019

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-191-251 k č.sp.: NBS1-000-041-076 12.09.2019
10.09.2019

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-191-370 k č.sp.: NBS1-000-041-075 12.09.2019
10.09.2019 Poštová banka, a. s. č.z.:100-000-191-359 k č.sp.: NBS1-000-041-510 17.09.2019
04.09.2019

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.

č.z.: 100-000-190-340 k č.sp.: NBS1-000-041-296 06.09.2019
03.09.2019

MOL Nyrt.

č.z.: 100-000-187-997 k č.sp.: NBS1-000-040-885 04.09.2019
03.09.2019 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. č.z.:100-000-190-151 k č.sp.: NBS1-000-040-965 04.09.2019
02.09.2019

Prima banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-189-247 k č.sp.: NBS1-000-041-133 03.09.2019
02.09.2019

AEGON, d.s.s, a.s.

č.z.: 100-000-189-721 k č.sp.: NBS1-000-036-753 02.09.2019
28.08.2019

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-188-932 k č.sp.: NBS1-000-037-333 03.09.2019
26.08.2019 Mário Kovaľ č.z.: 100-000-188-971 k č.sp.: NBS1-000-039-201 02.09.2019
22.08.2019

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.z.: 100-000-188-562 k č.sp.: NBS1-000-188-562 23.08.2019
21.08.2019

Moder Wealth Management, s.r.o.

č.z.: 100-000-188-500 k č.sp.: NBS1-000-040-645 22.08.2019
21.08.2019

Finax, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-188-092 k č.sp.: NBS1-000-034-226 22.08.2019
19.08.2019

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-187-821 k č.sp.: NBS1-000-040-469 22.08.2019
19.08.2019

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-187-523 k č.sp.: NBS1-000-040-644 22.08.2019
15.08.2019 Prima banka Slovensko, a. s. č.z.:100-000-187-592 k č.sp.: NBS1-000-040-500 16.08.2019
14.08.2019 Prima banka Slovensko, a. s. č.z.:100-000-187-176 k č.sp.: NBS1-000-038-410 16.08.2019
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>