Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
23.10.2019

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

č.z.: 100-000-195-729 k č.sp.: NBS1-000-042-449 31.10.2019
17.10.2019

NN Životná poisťovňa, a.s.

č.z.: 100-000-196-835 k č.sp.: NBS1-000-040-533 18.10.2019
17.10.2019

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

č.z.: 100-000-197-864 k č.sp.: NBS1-000-039-604 18.10.2019
17.10.2019

PROFI +, a. s.

č.z.: 100-000-197-962 k č.sp.: NBS1-000-042-503 17.10.2019
17.10.2019

HB REAVIS Finance SK V s. r. o.

č.z.: 100-000-197-058 k č.sp.: NBS1-000-042-693 18.10.2019
15.10.2019

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-197-372 k č.sp.: NBS1-000-042-687 18.10.2019
15.10.2019

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-197-647 k č.sp.: NBS1-000-042-681 18.10.2019
14.10.2019

BENCONT GROUP, a. s.

č.z.: 100-000-196-856 k č.sp.: NBS1-000-042-668 17.10.2019
14.10.2019 Privatbanka, a.s. č.z.: 100-000-197-049 k č.sp.: NBS1-000-039-044 14.10.2019
08.10.2019

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-196-219 k č.sp.: NBS1-000-042-537 11.10.2019
07.10.2019

Akadémia FG s.r.o.

č.z.: 100-000-196-201 k č.sp.: NBS1-000-042-075 31.10.2019
07.10.2019

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-196-244 k č.sp.: NBS1-000-041-369 09.10.2019
04.10.2019

Privatbanka, a.s.

č.z.: 100-000-195-683 k č.sp.: NBS1-000-041-834 10.10.2019
04.10.2019 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.: 100-000-195-679 k č.sp.: NBS1-000-041-835 04.10.2019
04.10.2019 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.: 100-000-195-690 k č.sp.: NBS1-000-041-836 04.10.2019
02.10.2019

GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-193-736 k č.sp.: NBS1-000-036-600 04.10.2019
30.09.2019

Wealth Effect Management a.s.

č.z.: 100-000-194-546 k č.sp.: NBS1-000-041-131 09.10.2019
30.09.2019

VINOHRADY HABSBURG a.s.

č.z.: 100-000-194-276 k č.sp.: NBS1-000-042-132 02.10.2019
30.09.2019 Všeobecná úverová banka, a.s. č.z.: 100-000-191-190 k č.sp.: NBS1-000-036-855 30.09.2019
27.09.2019

GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-193-623 k č.sp.: NBS1-000-036-912 01.10.2019
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>