Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
07.08.2020

Salve Funding SK, j.s.a.

č.z.: 100-000-244-380 k č.sp.: NBS1-000-052-433 10.08.2020
07.08.2020

Eurovea 2 financing, s.r.o.

č.z.: 100-000-244-560 k č.sp.: NBS1-000-052-478 10.08.2020
04.08.2020

Privatbanka, a.s.

č.z.: 100-000-244-299 k č.sp.: NBS1-000-051-883 05.08.2020
28.07.2020

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-243-341 k č.sp.: NBS1-000-051-567 30.08.2020
28.07.2020

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-242-208 k č.sp.: NBS1-000-052-062 29.07.2020
27.07.2020

O2 Slovakia, s.r.o.

č.z.: 100-000-241-995 k č.sp.: NBS1-000-051-937 28.07.2020
21.07.2020

Orange Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-240-463 k č.sp.: NBS1-000-051-495 03.08.2020
21.07.2020

Tatra - Leasing, s.r.o.

č.z.: 100-000-241-622 k č.sp.: NBS1-000-052-087 24.07.2020
17.07.2020

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

č.z.: 100-000-236-585 k č.sp.: NBS1-000-051-271 24.07.2020
16.07.2020

WIGRO - fin, s. r. o.

č.z.: 100-000-241-593 k č.sp.: NBS1-000-050-669 16.07.2020
16.07.2020

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-241-681 k č.sp.: NBS1-000-051-773 22.07.2020
10.07.2020

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-240-848 k č.sp.: NBS1-000-051-570 14.07.2020
10.07.2020

Orange Finance s.r.o.

ODB-NBS1-000-050-753 31.07.2020
08.07.2020

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-238-387 k č.sp.: NBS1-000-051-357 10.07.2020
06.07.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-231-870 k č.sp.: NBS1-000-049-853 14.07.2020
06.07.2020

Sympatia Financie, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-239-712 k č.sp.: NBS1-000-051-287 24.07.2020
06.07.2020

Capital & Finacial Protection, s.r.o.

č.z.: 100-000-239-696 k č.sp.: NBS1-000-050-668 03.08.2020
06.07.2020

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

č.z.: 100-000-204-154 k č.sp.: NBS1-000-043-956 28.07.2020
02.07.2020

Poštová banka, a.s.

č.z.: 100-000-238-657 k č.sp.: NBS1-000-051-146 07.07.2020
30.06.2020

SAB Holding a.s.

č.z.: 100-000-235-634 k č.sp.: NBS1-000-050-643 01.07.2020
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>