Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
03.01.2018 PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. č.z.: 100-000-079-685 k č.sp.: NBS1-000-018-405 08.01.2018
28.12.2017

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-078-641 k č.sp.: NBS1-000-017-167 29.12.2017
28.12.2017

Penta Funding Public, s.r.o.

č.z.: 100-000-078-174 k č.sp.: NBS1-000-018-823 03.01.2018
19.12.2017

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

č.z.: 100-000-077-287 k č.sp.: NBS1-000-017-180 19.12.2017
19.12.2017 Prima banka Slovensko, a.s. č.z.:100-000-077-188 k č.sp.: NBS1-000-018-139 22.12.2017
19.12.2017 VÚB Leasing, a. s. č.z.: 100-000-074-849 k č.sp.: NBS1-000-018-182 19.12.2017
18.12.2017

ELIST Consulting s.r.o.

č.z.: 100-000-077-348 k č.sp.: NBS1-000-018-074 12.01.2018
15.12.2017

Union poisťovňa, a. s.

č.z.: 100-000-076-961 k č.sp.: NBS1-000-017-443 03.01.2018
15.12.2017

Financial and Insurance Services, s.r.o.

č.z.: 100-000-076-978 k č.sp.: NBS1-000-017-893 19.12.2017
15.12.2017

UNIQA poisťovňa, a.s.

č.z.: 100-000-076-979 k č.sp.: NBS1-000-016-103 19.12.2017
15.12.2017 Diners Club CS, s.r.o. č.z.: 100-000-077-278 k č.sp.: NBS1-000-016-023 20.12.2017
13.12.2017

Nova Real Estate Finance, a.s.

č.z.: 100-000-074-955 k č.sp.: NBS1-000-018-221 15.12.2017
13.12.2017

Nova Real Estate Finance, a.s.

č.z.: 100-000-074-959 k č.sp.: NBS1-000-018-222 15.12.2017
13.12.2017

Nova Real Estate Finance, a.s.

č.z.: 100-000-074-957 k č.sp.: NBS1-000-018-223 15.12.2017
13.12.2017

Across Funding, a.s.

č.z.: 100-000-074-459 k č.sp.: NBS1-000-018-134 02.01.2018
12.12.2017

Všeobecná úverová banka, a.s.

č.z.: 100-000-075-560 k č.sp.: NBS1-000-018-370 14.12.2017
12.12.2017 Home Credit Group B.V. č.z. 100-000-074-623 k č.sp. NBS1-000-017-293 13.12.2017
11.12.2017 Home Credit Group B.V. č.z.: 100-000-075-902 k č.sp.: NBS1-000-017-524 13.12.2017
11.12.2017 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s. r. o. č.z.: 100-000-076-034 k č.sp.: NBS1-000-016-293 13.12.2017
11.12.2017 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s. r. o. č.z.: 100-000-076-029 k č.sp.: NBS1-000-016-292 13.12.2017
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>