Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
21.09.2017

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-060-834 k č.sp.: NBS1-000-013-908 22.09.2017
18.09.2017

IAD Investments, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-060-351 k č.sp.: NBS1-000-015-020 21.09.2017
14.09.2017 VÚB Leasing, a. s. č.z.: 100-000-059-912 k č.sp.: NBS1-000-015-290 19.09.2017
14.09.2017 VÚB Leasing, a. s. č.z.: 100-000-059-913 k č.sp.: NBS1-000-015-290 19.09.2017
13.09.2017

Československá obchodná banka, a.s.

č.z.: NBS1-000-015-007 k č.sp.: 100-000-058-319 14.09.2017
08.09.2017

Privatbanka, a.s.

č.z.: 100-000-058-388 k č.sp.: NBS1-000-015-033 12.09.2017
08.09.2017

Privatbanka, a.s.

č.z.: 100-000-058-387 k č.sp.: NBS1-000-015-035 12.09.2017
31.08.2017

REALITY INVESTING Bond, a.s.

č.z.: 100-000-057-705 k č.sp.: NBS1-000-014-894 31.08.2017
28.08.2017

HB REAVIS Finance SK IV s. r. o.

č.z.: 100-000-057-143 k č.sp.: NBS1-000-014-792 28.08.2017
24.08.2017

Mercurius Pro, o.c.p,, a.s.

č.z.: 100-000-049-865 k č.sp.: NBS1-000-002-001 14.09.2017
22.08.2017

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

č.z.: 100-000-056-569 k č.sp.: NBS1-000-014-692 24.08.2017
22.08.2017

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

č.z.: 100-000-056-557 k č.sp.: NBS1-000-014-679 24.08.2017
21.08.2017

AXA d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-056-463 k č.sp.: NBS1-000-012-974 24.08.2017
21.08.2017

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-056-208 k č.sp.: NBS1-000-014-379 22.08.2017
21.08.2017

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-056-212 k č.sp.: NBS1-000-014-380 22.08.2017
18.08.2017

AXA, d.s.s, a.s.

č.z.: 100-000-056-006 k č.sp.: NBS1-000-005-317 24.08.2017
17.08.2017 Privatbanka, a.s. č.z.:100-000-055-946 k č.sp.: NBS1-000-014-144 18.08.2017
15.08.2017

ZENIT kapital o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-055-451 k č.sp.: NBS1-000-013-760 24.08.2017
15.08.2017

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-054-579 k č.sp.: NBS1-000-012-791 16.08.2017
14.08.2017

Cornhill Management, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-054-643 k č.sp.: NBS1-000-013-836 17.08.2017
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>