Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
08.07.2020

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-238-387 k č.sp.: NBS1-000-051-357 10.07.2020
06.07.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-231-870 k č.sp.: NBS1-000-049-853 14.07.2020
30.06.2020

SAB Holding a.s.

č.z.: 100-000-235-634 k č.sp.: NBS1-000-050-643 01.07.2020
30.06.2020

SAB Holding a.s.

č.z.: 100-000-235-645 k č.sp.: NBS1-000-050-645 01.07.2020
29.06.2020

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-236-439 k č.sp.: NBS1-000-050-756 30.06.2020
25.06.2020

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-237-386 k č.sp.: NBS1-000-050-559 30.06.2020
24.06.2020

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-237-369 k č.sp.: NBS1-000-051-089 24.06.2020
19.06.2020

GENERAL FACTORING, a.s.

č.z.: 100-000-236-546 k č.sp.: NBS1-000-048-547 10.07.2020
19.06.2020

JUST Credit j.s.a.

č.z.: 100-000-236-456 k č.sp.: NBS1-000-050-766 23.06.2020
18.06.2020

Eurovea byty, s. r. o.

č.z.: 100-000-235-685 k č.sp.: NBS1-000-050-656 22.06.2020
18.06.2020

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

č.z.: 100-000-236-464 k č.sp.: NBS1-000-049-793 22.06.2020
16.06.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-235-949 k č.sp.: NBS1-000-049-674 18.06.2020
16.06.2020

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-235-993 k č.sp.: NBS1-000-049-673 18.06.2020
15.06.2020

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-235-746 k č.sp.: NBS1-000-050-290 02.07.2020
15.06.2020

HB REAVIS Finance SK VII s. r. o.

č.z.: 100-000-234-822 k č.sp.: NBS1-000-050-451 16.06.2020
12.06.2020

OTP Banka Slovensko, a.s.

č.z.: 100-000-235-078 k č.sp.: NBS1-000-049-841 17.06.2020
12.06.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-229-710 k č.sp.: NBS1-000-049-410 22.06.2020
12.06.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-229-685 k č.sp.: NBS1-000-049-411 22.06.2020
12.06.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-229-715 k č.sp.: NBS1-000-049-413 22.06.2020
12.06.2020

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-229-704 k č.sp.: NBS1-000-049-399 22.06.2020
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>