Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
18.06.2018

Penta Funding Public II, s.r.o.

č.z.: 100-000-111-223 k č.sp.: NBS1-000-025-578 19.06.2018
18.06.2018 OTP Banka Slovensko, a. s. č.z.:100-000-111-830 k č.sp.: NBS1-000-023-343 19.06.2018
13.06.2018

Všeobecná úverová banka, a.s.

č.z.: 100-000-109-943 k č.sp.: NBS1-000-025-329 14.06.2018
11.06.2018 Silverside, a. s. č.z.: 100-000-109-827 k č.sp.: NBS1-000-024-962 12.06.2018
08.06.2018

VINOHRADY HABSBURG a.s.

č.z.: 100-000-109-174 k č.sp.: NBS1-000-025-167 14.06.2018
01.06.2018

SAB Financing Group a.s.

č.z.: 100-000-107-228 k č.sp.: NBS1-000-024-825 06.06.2018
01.06.2018

AXA, d.s.s, a.s.

č.z.: 100-000-108-759 k č.sp.: NBS1-000-024-550 08.06.2018
01.06.2018

AXA d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-108-632 k č.sp.: NBS1-000-024-616 08.06.2018
29.05.2018

QuantOn Solutions, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-107-674 k č.sp.: NBS1-000-022-394 14.06.2018
28.05.2018

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.z.: NBS1-000-024-797 k č.sp.: 100-000-107-109 30.05.2018
28.05.2018

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.z.: NBS1-000-024-795 k č.sp.: 100-000-107-103 29.05.2018
24.05.2018

J&T ENERGY FINANCING EUR IV, a.s.

č.z.: 100-000-106-995 k č.sp.: NBS1-000-024-768 29.05.2018
22.05.2018 Home Credit Slovakia, a.s. č.z. 100-000-103-265 k č.sp. NBS1-000-024-092 29.05.2018
22.05.2018 Trust Pay, a. s. č.z. 100-000-106-672 k č.sp. NBS1-000-023-914 08.06.2018
22.05.2018 Home Credit Slovakia, a.s. č.z.: 100-000-105-937 č.sp.: NBS1-000-024-124 29.05.2018
21.05.2018 HORUSBIT LTD s.r.o. č.z.: 100-000-106-299 k č.sp.: NBS1-000-024-203 08.06.2018
21.05.2018 EOS Slovensko Finance, s.r.o. č.z.: 100-000-106-316 k č. sp.: NBS1-000-017-776 08.06.2018
21.05.2018 OTP Banka Slovensko, a. s. č.z.:100-000-106-602 k č.sp.: NBS1-000-024-357 21.05.2018
21.05.2018

QuantOn Solutions, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-106-353 k č.sp.: NBS1-000-022-729 14.06.2018
17.05.2018

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-106-079 k č.sp.: NBS1-000-018-816 18.05.2018
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>