Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
12.12.2018 NN Životná poisťovňa, a.s. č.z: 100-000-142-567 k č.sp.: NBS1-000-028-033 14.12.2018
11.12.2018 LUCRES s. r. o., Mgr. Juraj Balog č.z.: 100-000-141-834 k č.sp.: NBS1-000-029-434 13.12.2018
11.12.2018

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-139-814 k č.sp.: NBS1-000-030-840 13.12.2018
11.12.2018

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-139-807 k č.sp.: NBS1-000-030-843 13.12.2018
11.12.2018

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-139-812 k č.sp.: NBS1-000-030-841 13.12.2018
11.12.2018

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-139-818 k č.sp.: NBS1-000-030-837 13.12.2018
11.12.2018

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-139-810 k č.sp.: NBS1-000-030-842 13.12.2018
10.12.2018 Fair Credit Slovakia, SE č.z.: 100-000-133-702 k č.sp.: NBS1-000-028-824 13.12.2018
10.12.2018 OTP Banka Slovensko, a. s. č.z.:100-000-142-082 k č.sp.: NBS1-000-029-913 13.12.2018
10.12.2018 OTP Banka Slovensko, a. s. č.z.:100-000-142-079 k č.sp.: NBS1-000-029-916 13.12.2018
07.12.2018 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. č.z.:100-000-141-493 k č.sp.: NBS1-000-030-126 11.12.2018
06.12.2018

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-14-318 k č.sp.: NBS1-000-029-507 07.12.2018
05.12.2018

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-141-105 k č.sp.: NBS1-000-029-532 07.12.2018
05.12.2018 PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o. č.z.: 100-000-141-329, k č.sp.: NBS1-000-026-824 06.12.2018
04.12.2018 UniCredit Leasing Slovakia, a. s. č.z.100-000-140-808 k č.sp.: NBS1-000-030-127 06.12.2018
30.11.2018 Poštová banka, a. s. č.z.:100-000-140-150 k č.sp.: NBS1-000-030-865 30.11.2018
30.11.2018

HB REAVIS Finance SK V s. r. o.

č.z.: 100-000-139-782 k č.sp.: NBS1-000-030-940 04.12.2018
30.11.2018

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-140-111 k č.sp.: NBS1-000-026-878 13.12.2018
27.11.2018

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-135-791 k č.sp.: NBS1-000-030-179 10.12.2018
26.11.2018

AEGON, d.s.s, a.s.

č.z.: 100-000-138-601 k č.sp.: NBS1-000-028-032 14.12.2018
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>