Súhrnné štatistické údaje poistného sektora

Súhrnné štatistické údaje podľa Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2451 z 2. decembra 2015, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vzory a štruktúru zverejňovania osobitných informácií zo strany orgánov dohľadu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES

2016

Vývoj agregovaného hospodárskeho výsledku

2000-2015

Vývoj agregovaných technických rezerv

2000-2015

Vývoj agregovanej solventnosti

2000-2015

Agregované údaje za životné poistenie

2015 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2014 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2013 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2012 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2011 I.Q II.Q III.Q IV.Q 
2010 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2009 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2008   II.Q III.Q IV.Q

Agregované údaje za neživotné poistenie

2015 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2014 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2013 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2012 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2011 I.Q II.Q III.Q  IV.Q
2010 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2009 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2008   II.Q III.Q IV.Q
2007       IV.Q
2006       IV.Q

Agregované údaje o poistných udalostiach v neživotnom poistení

2006-2013

Maximálna výška technickej úrokovej miery - historický prehľad

2004-2014

Predikcia úmrtnosti na Slovensku

Predikcia úmrtnosti na Slovensku [Biatec č. 6/2014; pdf, 2475.7 kB] (Ján Barlák)
Mortality - predikcie [.xlsx, 169 kB]

Údaje týkajúce sa vplyvu pohlavia poistenej osoby k rizikám, kde pohlavie je používané ako určujúci poistno-matematický faktor pri stanovení výšky poistného


Úmrtnostné tabuľky poistenej populácie