Informácie o úveroch na bývanie

Údaje k úverom na bývanie (najnovšie údaje k: november 2017)

 

PDF formát

XLS formát

2017

 súbor

 súbor

Poznámka: Časový údaj v nadpise (mesiac a rok) uvádza posledný mesiac daného roka, po ktorý je zverejnený časový rad údajov daného roka.

Údaje za predchádzajúce obdobia

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

 

 

Poznámka: Tabuľka obsahuje informácie o hypotekárnych úveroch za roky 2004-2008 (podľa mesiacov daného roka) zverejnené v HTML formáte a informácie o hypotekárnych úveroch a úveroch na bývanie za roky 2009-2016 (podľa mesiacov daného roka) zverejnené v PDF formáte.