Dotazník o vývoji ponuky a dopytu na trhu úverov

Cieľom zavedenia dotazníka o vývoji na trhu úverov Národnou bankou Slovenska je lepšie pochopenie trendov na trhu klientskych úverov. Pochopenie zmien na trhu úverov je dôležité z pohľadu finančnej stability ako aj pre potreby menovej politiky. Dotazník je zasielaný bankám a pobočkám zahraničných bánk s polročnou periodicitou, vždy k júnu a decembru daného roka. Výsledky prieskumu sú publikované v agregovanej podobe. Vyhodnotenie je založené na názoroch jednotlivých bánk a nevyjadruje názory NBS. Vyhodnotenie výsledkov dotazníka bolo vypracované a samostatne publikované v rokoch 2005 - 2011. Tieto výsledky sú diskutované v publikáciách Národnej banky Slovenska - Správa o finančnej stabilite a Analýza slovenského finančného sektore, ktoré sú zverejnené na webovom sídle NBS


Vyhodnotenie dotazníka

Polročné: Ročné:
2011 11-1 [.pdf, 522.7 kB] 11-2 [.pdf, 498.5 kB]
2010 10-1 [.pdf, 749.1 kB] 10-2 [.pdf, 545.6 kB]
2009 09-1 [.pdf, 412.8 kB] 09-2 [.pdf, 728.9 kB]
2008 08-1 [.pdf, 230.4 kB] 08-2 [.pdf, 583.8 kB]
2007 07-1 [.pdf, 222.8 kB] 07-2 [.pdf, 263 kB]
2006 06-1 [.pdf, 264.3 kB] 06-2 [.pdf, 253.1 kB]
2005 05-1 [.pdf, 255.4 kB] 05-2 [.pdf, 234.5 kB]

 

Podkladové údaje

Polročné: Ročné:
2021 21-1 [.xls, 47.5 kB]
2020 20-1 [.xls, 47.5 kB] 20-2 [.xls, 47.5 kB]
2019- 19-1 [.xls, 47.5 kB] 19-2 [.xls, 47.5 kB]
2018 18-1 [.xls, 47 kB] 18-2 [.xls, 47 kB]
2017 17-1 [.xls, 47 kB] 17-2 [.xls, 47 kB]
2016 16-1 [.xls, 48 kB] 16-2 [.xls, 47 kB]
2015 15-1 [.xls, 48 kB] 15-2 [.xls, 47 kB]
2014 14-1 [.xls, 42 kB] 14-2 [.xls, 42.5 kB]
2013 13-1 [.xls, 41.5 kB] 13-2 [.xls, 41 kB]
2012 12-1 [.xls, 39 kB] 12-2 [.xls, 31 kB]
2011 11-1 [.xls, 41.5 kB] 11-2 [.xls, 39 kB]
2010 10-1 [.xls, 49 kB] 10-2 [.xls, 49 kB]
2009 09-1 [.xls, 66 kB] 09-2 [.xls, 46 kB]
2008 08-1 [.xls, 64.5 kB] 08-2 [.xls, 50.5 kB]
2007 07-1 [.xls, 66.5 kB] 07-2 [.xls, 66.5 kB]
2006 06-1 [.xls, 56 kB] 06-2 [.xls, 66.5 kB]
2005 05-1 [.xls, 54 kB] 05-2 [.xls, 55.5 kB]

 

Vzor dotazníka a metodológia

Dotazníky

Polročné

Ročné:

2021 21-1 [.xls, 194 kB]
2020 20-1 [.xls, 194.5 kB] 20-2 [.xls, 194 kB]
2019 19-1 [.xls, 262 kB] 19-2 [.xls, 194.5 kB]
2018 18-1 [.xls, 254 kB] 18-2 [.xls, 320.5 kB]
2017 17-1 [.xls, 324.5 kB] 17-2 [.xls, 298 kB]
2016 16-1 [.xls, 348.5 kB] 16-2 [.xls, 349 kB]
2015 15-1 [.xls, 251.5 kB] 15-2 [.xls, 260.5 kB]
2014 14-1 [.xls, 179 kB] 14-2 [.xls, 219.5 kB]
2013 13-1 [.xls, 128.5 kB] 13-2 [.xls, 119 kB]
2012 12-1 [.xls, 125.5 kB] 12-2 [.xls, 120 kB]
2011 11-1 [.xls, 113.5 kB] 11-2 [.xls, 125.5 kB]
2010 10-1 [.xls, 162 kB] 10-2 [.xls, 121 kB]
2009 09-1 [.xls, 158 kB] 09-2 [.xls, 115.5 kB]
2008 08-1 [.pdf, 70 kB] 08-2 [.xls, 101.5 kB]
2007 07-1 [.pdf, 69.9 kB] 07-2 [.pdf, 69.9 kB]
2006 06-1 [.pdf, 71.8 kB] 06-2 [.pdf, 69.5 kB]
2005 05-1 [.pdf, 62.1 kB] 05-2 [.pdf, 69 kB]

Metodológia  (formát PDF, 54 KB)