Analytické údaje finančného sektora

Analytické údaje finančného sektora sú k dispozícii štvrťročne za jednotlivé časti finančného trhu. Dostupné sú údaje o štruktúre aktív, pasív, príp. spravovaného majetku a ziskovosti a ďalšie ukazovatele, ktoré je možné využiť ako indikátory finančnej stability, resp. pre účely dohľadu z hľadiska obozretnosti na makroúrovni. Okrem samotných hodnôt ukazovateľov sú k dispozícii aj indexy koncentrácie, resp. rozdelenia ich hodnôt pre individuálne inštitúcie vrámci jednotlivých častí finančného trhu.

Časové rady za bankový sektor sú dostupné tu.

2021

I. Q
[.xlsx, 77.7 kB]

Zverejnené: 30.6.2021

II.Q
[.xlsx, 79.2 kB]
Zverejnené: 8.10.2021

2020

I. Q
[.xlsx, 81.8 kB]
Zverejnené: 19.6.2020

II. Q
[.xlsx, 82.9 kB]

Zverejnené: 9.10.2020

III. Q
[.xlsx, 81.7 kB]
Zverejnené: 15.12.2020

IV. Q
[.xlsx, 82.8 kB]

Zverejnené: 13.4.2021

Posledná aktualizácia: 27.5.2021

2019 I. Q
[.xlsx, 81.9 kB]
Zverejnené: 11.7.2019
II. Q
[.xlsx, 83.4 kB]
Zverejnené: 2.10.2019
III. Q
[.xlsx, 82.6 kB]
Zverejnené: 18.12.2019

IV. Q [.xlsx, 83 kB]

Zverejnené: 3.4.2020

2018 I. Q
[.xlsx, 85.1 kB]
Zverejnené: 25.7.2018
II. Q
[.xlsx, 83.6 kB]
Zverejnené: 25.10.2018
III. Q
[.xlsx, 82.5 kB]
Zverejnené: 21.1.2019

IV. Q
[.xlsx, 84 kB]

Zverejnené:
26.4.2019

2017 I. Q
[.xlsx, 81.2 kB]
Zverejnené: 11.8.2017
II. Q
[.xlsx, 83.2 kB]
Zverejnené: 9.10.2017

III. Q
[.xlsx, 87 kB]

Zverejnené: 10.1.2018
Posledná aktualizácia: 15.5.2018

IV. Q
[.xlsx, 86.5 kB]
Zverejnené: 15.5.2018
2016 I. Q [.xls, 134.5 kB]
Zverejnené: 4.8.2016
Poznámka: Indikátory k 
31. marcu 2016 sú vypočítané na základe predbežných údajov, keďže ku dňu zverejnenia údajov neboli ešte príslušné výkazy uzatvorené.
II. Q [.xls, 137 kB]
Zverejnené: 7.10.2016
Poznámka: Indikátory k 
30. júnu 2016 sú vypočítané na základe predbežných údajov, keďže ku dňu zverejnenia údajov neboli ešte príslušné výkazy uzatvorené.
III. Q [.xls, 135 kB]
Zverejnené: 20.12.2016
Poznámka: Indikátory k 
30. septembru 2016 sú vypočítané na základe predbežných údajov, keďže ku dňu zverejnenia údajov neboli ešte príslušné výkazy uzatvorené.
IV.Q [.xls, 149 kB]
Zverejnené: 24.5.2017
Posledná aktualizácia: 30.6.2017
2015 I. Q [.xls, 140.5 kB]
Zverejnené: 8.6.2015
Poznámka:
Indikátory k
31. marcu 2015 sú vypočítané na základe predbežných údajov, keďže ku dňu zverejnenia údajov neboli ešte príslušné výkazy uzatvorené.
II. Q [.xls, 143.5 kB]
Zverejnené: 13.10.2015

Posledná aktualizácia: 8.4.2016
Poznámka: Indikátory k 
30. júnu 2015 sú vypočítané na základe predbežných údajov, keďže ku dňu zverejnenia údajov neboli ešte príslušné výkazy uzatvorené.

III. Q [.xls, 141 kB]

Zverejnené: 16.12.2015
Posledná aktualizácia: 8.4.2016
Poznámka: Indikátory k
30. septembru 2015 sú vypočítané na základe predbežných údajov, keďže ku dňu zverejnenia údajov neboli ešte príslušné výkazy uzatvorené.

IV.Q
[.xls, 144.5 kB] 

Zverejnené: 14.4.2016
Posledná aktualizácia: 9.10.2017

2014

I. Q [.xls, 144.5 kB]

Zverejnené: 8.7.2014

Posledná aktualizácia: 12.1.2015

II. Q [.xls, 142.5 kB]
Zverejnené: 1.12.2014
Posledná aktualizácia: 12.1.2015

Poznámka: Indikátory k 30. júnu 2014 sú vypočítané na základe predbežných údajov o vlastných zdrojoch, požiadavke na vlastné zdroje a majetkovej angažovanosti, keďže ku dňu zverejnenia údajov neboli ešte príslušné výkazy uzatvorené.

III. Q [.xls, 141 kB]
Zverejnené: 19.12.2014

Posledná aktualizácia: 12.1.2015

Poznámka: Indikátory k 30. septembru 2014 sú vypočítané na základe predbežných údajov o vlastných zdrojoch, požiadavke na vlastné zdroje a majetkovej angažovanosti, keďže ku dňu zverejnenia údajov neboli ešte príslušné výkazy uzatvorené.

IV. Q [.xls, 143 kB]
Zverejnené: 1.4.2015
Posledná aktualizácia: 30.6.2017

Poznámka: Indikátory k 31. decembru 2014 sú vypočítané na základe predbežných (neauditovaných) údajov.

2013

I. Q [.xls, 229.5 kB]
Zverejnené: 10.6.2013
Posledná aktualizácia: 25.7.2013

II. Q [.xls, 158.5 kB]

Zverejnené: 20.9.2013

III. Q [.xls, 134 kB]

Zverejnené: 2.1.2014

Posledná aktualizácia: 12.1.2015

IV. Q [.xls, 148 kB]

Zverejnené: 28.3.2014

Posledná aktualizácia: 12.1.2015

2012 I. Q [.xls, 138.5 kB]
Zverejnené: 28.5.2012

II. Q [.xls, 176.5 kB]

Zverejnené: 27.9.2012
Posledná aktualizácia: 29.5.2013

III. Q [.xls, 133 kB]

Zverejnené: 10.12.2012

Posledná aktualizácia: 12.1.2015

IV. Q [.xls, 241.5 kB]

Zverejnené: 16.4.2013

Posledná aktualizácia: 20.5.2014

2011 I. Q [.xls, 156.5 kB]
Zverejnené: 9.6.2011
Posledná aktualizácia: 28.2.2012
II. Q [.xls, 219 kB]
Zverejnené: 4.10.2011
Posledná aktualizácia: 28.2.2012
III. Q [.xls, 224.5 kB]
Zverejnené: 30.11.2011
Posledná aktualizácia: 28.2.2012
IV. Q [.xls, 215 kB]
Zverejnené: 17.4.2012
Posledná aktualizácia: 17.4.2012
2010 I. Q [.xls, 137.5 kB]
Zverejnené: 16.6.2010
Posledná aktualizácia: 14.12.2010
II. Q [.xls, 139 kB]
Zverejnené: 21.10.2010
Posledná aktualizácia: 14.12.2010
III. Q [.xls, 121 kB]
Zverejnené: 8.12.2010
Posledná aktualizácia: 14.12.2010
IV. Q [.xls, 141.5 kB]
Zverejnené: 18.4.2011
Posledná aktualizácia: 18.5.2011
2009 I. Q [.xls, 137.5 kB] II. Q [.xls, 162 kB] III. Q [.xls, 133.5 kB] IV. Q [.xls, 133.5 kB]
2008 I. Q [.xls, 173.5 kB] II. Q [.xls, 141.5 kB] III. Q [.xls, 172.5 kB] IV. Q [.xls, 153.5 kB]
2007 I. Q [.xls, 171 kB] II. Q [.xls, 166.5 kB] III. Q [.xls, 173 kB] IV. Q [.xls, 241 kB]
2006 I. Q [.xls, 146 kB] II. Q [.xls, 141 kB] III. Q [.xls, 161.5 kB] IV. Q [.xls, 160 kB]
2005 I. Q II. Q III. Q IV. Q [.xls, 119.5 kB]

Metodika k analytickým údajom finančného sektora [.pdf, 79.5 kB]

Metodika k analytickým údajom finančného sektora - aktualizácia: december 2010.pdf [.pdf, 79.5 kB]