Čistá hodnota majetku dôchodkových fondov pre jednotlivé dni v mesiacoch príslušného roka

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2021 CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML              
2020 CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML
2019 CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML
2018 CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML
2017 CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML
2016 CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML
2015 CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML
2014 CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML
2013 CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML
2012 CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML
2011 CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML
2010 CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML
2009 CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML
2008 CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML
2007 CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML CSV XML
2006 HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML
2005     HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML