Vývoj aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch doplnkových dôchodkových spoločností

Doplnkové dôchodkové jednotky evidované na osobnom účte vyjadrujú podiel účastníka alebo poberateľa dávky na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.

Hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky sa vyjadruje v eurách a určuje sa s presnosťou na šesť desatinných miest.

Prvý pracovný deň, v ktorom doplnková dôchodková spoločnosť začne vytvárať  doplnkový dôchodkový fond, je počiatočná hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky 0,033194 eura.  Po tomto dni sa určuje hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky.


Časové obdobie: 1m 2m 3m 6m 1 rok 2 roky 5 rokov Všetko

Názov spoločnosti Typ fondu
*UNIQA d.d.s., a.s. Globálny akciový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.
Indexový globálny dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.
Výplatný doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s. Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2060 príspevkový d.d.f.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f.
****NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
STABILITA d.d.s. a.s. Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.
Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s.
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.

*Od 15.1.2021 pôsobí AXA d.d.s., a.s. pod názvom UNIQA d.d.s, a.s.

****Nové meno spoločnosti ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. je NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek si môžete stiahnuť aj vo formátoch CSV a XML

(Aktualizácia: 02.12.2021, 09:45)