Vývoj aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky v jednotlivých dôchodkových fondoch doplnkových dôchodkových spoločností

Doplnkové dôchodkové jednotky evidované na osobnom účte vyjadrujú podiel účastníka alebo poberateľa dávky na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.

Hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky sa vyjadruje v eurách a určuje sa s presnosťou na šesť desatinných miest.

Prvý pracovný deň, v ktorom doplnková dôchodková spoločnosť začne vytvárať  doplnkový dôchodkový fond, je počiatočná hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky 0,033194 eura.  Po tomto dni sa určuje hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky.

Nezobrazuje sa vám graf ? - pomocník v prípade, že sa vám graf nezobrazil vo webovom prehliadači.

Na zobrazovanie grafu aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky potrebujete mať nainštalovaný Adobe Flash Player a povolený JavaScript. Nainštalovať Adobe Flash Player si môžete na tomto linku: Adobe Flash Player

Názov spoločnosti Typ fondu
AEGON, d.d.s., a.s. Príspevkový d.d.f., AEGON, d.d.s., a.s.
Výplatný d.d.f., AEGON, d.d.s., a.s.
AXA d.d.s., a.s. sk Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.
Indexový globálny dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.
Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s. Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Standard life príspevkový d.d.f.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Zaistený príspevkový d.d.f. 2017
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f.
****NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
STABILITA d.d.s. a.s. Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.
Doplnkový dôchodkový fond Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s.
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.

****Nové meno spoločnosti ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. je NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek si môžete stiahnuť aj vo formátoch CSV a XML

(Aktualizácia: 26.05.2020, 09:50)