Zoznam dôchodkových správcovských spoločností

P.č.

Obchodné meno

Sídlo

Číslo povolenia

Zo dňa

Právoplatné

Depozitár

Spravované fondy

1.

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Račianska 62, 831 02 Bratislava

GRUFT-001/2004/PDSS

22.9.2004

23.9.2004

Tatrabanka, a.s.

„GARANT dlhopisový  garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s."

„PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s."

2.

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava

GRUFT-002/2004/PDSS

22.9.2004

23.9.2004

Všeobecná úverová banka, a.s.

„Tradícia - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s."

„Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s."

„Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s."

„Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s."

3.

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava

GRUFT-004/2004/PDSS

23.9.2004

24.9.2004

Československá obchodná banka, a.s.

„KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s."

„MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s."

„PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s."

„INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s."

4.

AEGON, d.s.s., a.s.

Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

GRUFT-005/2004/PDSS

30.9.2004

1.10.2004

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

„SOLID - dlhopisový garantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s."

„VITAL - akciový negarantovaný d. f., AEGON, d.s.s., a.s."

INDEX -  indexový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s."

5.

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky d.s.s., a.s.

Dvořákovo nábrežie 4,
811 02 Bratislava

GRUFT-006/2004/PDSS

7.10.2004

7.10.2004

Československá obchodná banka, a.s.

„Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d. f."

„Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný d. f."

„Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f."

„Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f."

6.

AXA d.s.s., a.s.

Kolárska 6,
811 06 Bratislava

GRUFT-007/2004/PDSS

7.10.2004

8.10.2004

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

„Dlhopisový garantovaný d.d.f. AXA d.s.s., a.s."

„Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s."

„Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s."