Oznámenia o zániku

Oznámenie o zániku dôchodkového fondu

P. č.

Názov dôchodkového fondu

Názov  dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Dôvod zániku dôchodkového fondu

Nástupnícky dôchodkový fond

1.

„OPTIMAL zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s."

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

zlúčenie dôchodkových fondov podľa § 79a ods. 2 písm. a) zákona o starobnom dôchodkovom sporení

„PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s."

2.

„GLOBAL indexový  negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s."

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

zlúčenie dôchodkových fondov podľa § 79a ods. 2 písm. a) zákona o starobnom dôchodkovom sporení

„PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s."

3.

„Zmiešaný z.d.f. AXA d.s.s., a.s."

AXA d.s.s., a.s.

zlúčenie dôchodkových fondov podľa § 79a ods. 2 písm. a) zákona o starobnom dôchodkovom sporení

„Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s."

4.

"BALANS - zmiešaný negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s."

Aegon d.s.s., a.s.

zlúčenie dôchodkových fondov podľa § 79a ods. 2 písm. a) zákona o starobnom dôchodkovom sporení

"VITAL - akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s."