Materiály na konzultáciu pre oblasť dôchodkového sporenia zverejnené Národnou bankou Slovenska

Na tejto stránke nájdete materiály, ktoré Národná banka Slovenska zverejňuje za účelom konzultácie príslušnej problematiky so širokou i odbornou verejnosťou.

V súčasnosti Národná banka Slovenska nezverejňuje na konzultáciu žiadny materiál z oblasti dôchodkového sporenia.