Zoznam doplnkových dôchodkových spoločností

P.č. Obchodné meno  Sídlo Číslo povolenia Zo dňa Právoplatné Depozitár Vytvárané a spravované fondy
príspevkový výplatný
1. AXA d.d.s., a.s. Kolárska 6,
811 06 Bratislava
UDK -002/2006/PDDS 25.1.2006 27.1.2006 UniCredit Bank Czech Republic and slovakia, a.s. konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky a) Globálny akciový dôchodkový fond AXA, d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.    Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., výplatný d.d.f.
b) Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.  
2. NN Tatry -Sympatia, d.d.s., a.s. Trnavská 50/B, 821 02 Bratislava 2 UDK -001/2006/PDDS 20.1.2006 24.1.2006 Všeobecná úverová banka, a.s. a) Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.     Dôchodkový výplatný d.d.f. Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.
b) Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.    
c) Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.    
3. STABILITA, d.d.s., a.s. Bačíkova 5, 041 48 Košice UDK-004/2006/PDDS 29.11.2006 6.12.2006 Slovenská sporiteľňa, a.s. a) Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.
b) Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.  
4. Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava UDK -003/2006/PDDS 15.3.2006 17.3.2006 Československá obchodná banka, a.s. a) Zaistený príspevkový d.d.f. 2017       Dôchodkový výplatný d.d.f.
b) Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f.  
c) Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f.  
d) Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Standard life príspevkový d.d.f.  
              e) Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f.  
              e) Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f.