Matej II. - korunovácia

 

Výsledky verejnej anonymnej súťaže
na výtvarný návrh pamätnej zlatej mince nominálnej hodnoty 5000 Sk
k 400. výročiu korunovácie Mateja II. v Bratislave

 
 
I. cena a realizácia – Miroslav Ronai, Branislav Ronai
Averz Reverz
 
II. cena – Pavel Károly
Averz
Averz
Reverz
 

Národná banka Slovenska vyhlásila v decembri 2006 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh pamätnej zlatej mince nominálnej hodnoty 5000 Sk k 400. výročiu korunovácie Mateja II. v Bratislave. Súťaže sa zúčastnilo dvanásť autorov, ktorí do nej predložili štrnásť diel. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí ich hodnotila na zasadnutí v júni 2007.

Komisia odporučila na realizáciu výtvarný návrh, ktorý v spoluautorstve vytvorili dvaja autori - Miroslav Ronai a Branislav Ronai. Ich návrh získal v súťaži zníženú prvú cenu a komisia na ňom ocenila harmonické skĺbenie vhodne zvolených historických atribútov. Averz je riešený v dominantnej vertikálnej kompozícii, v ktorej sa prelínajú typické architektúry – Bratislavský hrad, veža korunovačného kostola – Dómu sv. Martina a jeho interiér. V dolnej časti je na stredovú os situovaný štátny znak Slovenskej republiky. Aj reverz je riešený vo vertikálnej kompozícii, čím vzniká tesné výtvarné prepojenie oboch strán návrhu. Portrét panovníka Mateja II. s vavrínovým vencom na hlave je sprava vyvažovaný vežami františkánskeho kostola a Michalskej brány. V spodnej časti sú v popredí zobrazené korunovačné insígnie – uhorská kráľovská koruna a korunovačný meč. Na averze i reverze sú do kompozície harmonicky začlenené nápisy.

Druhá cena bola udelená Pavlovi Károlymu. Komisiu jeho návrh oslovil vyváženou kompozíciou, kvalitnou modeláciou a dobrým vystihnutím témy. Autor do súťaže predložil dve alternatívy averzu. Na oboch zobrazil korunovačný chrám, nad ktorým sa vypína pahorok s Bratislavským hradom. Jedna alternatíva je doplnená uhorskou kráľovskou korunou. Výraznou súčasťou kompozície je zvlnená dekoratívna stuha. Na reverze je portrét panovníka, ktorý je v spodnej časti ukončený rozviatou dekoratívnou stuhou. Vedľa portrétu je v zmenšenej mierke zobrazený husár na koni. Zjednocujúcim prvkom oboch strán návrhu sú okrem stúh aj vhodne umiestnené nápisy. Tretia cena nebola v súťaži udelená.