Bratislavské korunovácie - 350. výročie korunovácie Leopolda I.

Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk

V prvej tretine 16. storočia ohrozovali Uhorsko nájazdy Turkov. Po obsadení hlavného mesta Budína rozhodol Uhorský snem v roku 1536, že hlavným a korunovačným mestom Uhorska bude Prešporok (dnešná Bratislava). V rokoch 1563 – 1830 bolo v gotickom Dóme sv. Martina korunovaných 11 panovníkov a 8 kráľovských manželiek.

Ako šiesty z uhorských kráľov bol v Prešporku korunovaný Leopold I. Korunovácia mladého princa sa uskutočnila 27. júna 1655. Vlády sa ujal v roku 1657 a panoval až do svojej smrti v roku 1705. Jeho takmer polstoročnú vládu poznačili viaceré protihabsburské povstania a najmä protiturecké vojny. Turecko v nich utrpelo najväčšie porážky a Turci boli vyhnaní z Uhorska. Habsburská monarchia, ktorá bola dovtedy len voľným zväzkom krajín strednej Európy, dostala pevné základy a stala sa poprednou európskou monarchiou.

Popis mince

Lícna strana

Lícna strana:
Na líci mince je herold – stredoveký oznamovateľ správ, prítomný na každej korunovácii kráľa, a veduta Bratislavy s Bratislavským hradom a korunovačným Dómom sv. Martina. Pri hornom okraji mince je názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Medzi hradom a dómom je letopočet razby 2005, vpravo od herolda je štátny znak a po ním nominálna hodnota mince. Štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu lícnej strany mince Karola Lička KL a značka Mincovne Kremnica MK sú pod plášťom herolda pri spodnom okraji mince.

Rubová strana

Rubová strana:
Na rube mince je portrét kráľa Leopolda I. s uhorskou kráľovskou korunou v popredí. Pri hornom okraji mince je nápis KORUNOVÁCIA LEOPOLDA I. a pri spodnom okraji súčasný názov korunovačného mesta uhorských kráľov BRATISLAVA a rok korunovácie 1655. Štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu rubovej strany mince akademického sochára Michala Gavulu MG sú pod uhorskou korunou pri spodnom okraji mince.

Údaje o minci

Autor: averz: Karol Ličko
reverz: akad. soch. Michal Gavula
Materiál: Au 900, Ag 75, Cu 25
Hmotnosť: 9,5 g
Priemer: 26 mm
Hrana: vrúbkovaná
Výrobca: Mincovňa Kremnica
Rytec: Jozef Brtko, Dalibor Schmidt
Náklad: 5 000 ks vo vyhotovení proof
limitovaný náklad je maximálne 7 500 ks
Emisia: 15. 12. 2005

Výsledky súťaže

Informačný leták (PDF súbor; 829 KB)