Veľkomoravský panovník Svätopluk - 1100. výročie úmrtia

Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk

V roku 833 vznikol spojením Nitrianskeho a Moravského kniežatstva v strede Európy nový štátny útvar - Veľká Morava, najstarší štát západných Slovanov a prvý spoločný štát predkov slovenského a českého národa.

Svätopluk, pôvodne nitrianske knieža, neskôr jeden z najvýznamnejších veľkomoravských panovníkov, vládol od roku 870. Za jeho vlády dosiahla ríša najväčšiu rozlohu a zahŕňala územie dnešného Slovenska, Čiech, Lužice, južného Poľska, značnú časť Maďarska a Rakúska. K jeho najvýznamnejším počinom patrí vytvorenie samostatnej cirkevnosprávnej organizácie, potvrdenej bulou pápeža Jána VIII., čím zabezpečil Veľkej Morave úplnú nezávislosť od Franskej ríše. O jeho význame vo vtedajšej dobe svedčí aj to, že v historických listinách je často uvádzaný s titulom kráľa.

Popis mince

Lícna strana

Lícna strana:
Na mincovom poli je umiestnený štátny znak, uvedený názov štátu "SLOVENSKÁ REPUBLIKA", nominálna hodnota a rok razby.

Rubová strana

Rubová strana:
V strede sa nachádza imaginárny portrét Svätopluka a charakteristický pohľad na strážnu vežu devínskeho hradu. Dôležitou súčasťou je v náznaku zobrazená kráľovská koruna, vyjadrujúca dominujúce tendencie Svätoplukových čias, organizovanie, spájanie a zjednocovanie a symbolizujúca jeho postavenie ako panovníka. Kompozíciu dotvára kruhopis "Svätopluk", rok jeho úmrtia - 894 a rok výročia - 1994.

Údaje o minci

Autor: akademický sochár Vojtech Pohanka
Materiál: Au 900/1000, Cu 100/1000
Hmotnosť: 7 g
Priemer: 24 mm
Hrana: jemne vrúbkovaná
Výrobca: Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Náklad: 5 000 ks vo vyhotovení proof