Jozef Maximilián Petzval - 200. výročie narodenia

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk

Jozef Maximilián Petzval (6. 1. 1807 – 17. 9. 1891) – fyzik, matematik, univerzitný profesor, vynálezca, priekopník modernej optiky a fotografie, patrí k významným predstaviteľom vedy a techniky 19. storočia.

Vo vedeckej a výskumnej práci sa venoval najmä optike. Jeho hlavným prínosom bol výpočet korekcie optických sústav a výpočet zložených optických sústav. V roku 1840 vypočítal parametre nového, podstatne zdokonaleného portrétneho objektívu a neskôr i parametre krajinárskeho objektívu. Tieto vynálezy podstatne rozšírili možnosti fotografie. Zdokonalil mikroskop i ďalekohľad a zostrojil premietací objektív s veľkou svetelnosťou. Prispel k rozvoju akustiky, vytvoril teóriu kmitov napnutých strún a zaoberal sa tiež analytickou mechanikou, osobitne otázkami stability mostov, lanových dráh a výškových budov. Je autorom diela o diferenciálnych rovniciach, mnohých odborných štúdií a článkov. Bol členom akadémie vo Viedni a Uhorskej akadémie vied.

Popis mince

Lícna strana

Lícna strana:
Na líci mince uprostred mincového poľa je zobrazený dagerotypický prístroj s objektívom vyrobeným podľa Petzvalových výpočtov a v pozadí schéma optickej sústavy objektívu. Názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA je v opise pri hornom okraji mince a vpravo pri jej spodnom okraji je letopočet razby 2007. Vpravo od statívu fotografického prístroja sa nachádza štátny znak, vľavo nominálna hodnota mince 200 Sk. Značka Mincovne Kremnica a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu Karola Lička sú umiestnené nad letopočtom razby.

Rubová strana

Rubová strana:
Na rube mince je zobrazený portrét Jozefa Maximiliána Petzvala s časťou schémy objektívu, v ktorej je umiestený matematický vzorec. Pri hornom okraji mince sú mená a priezvisko JOZEF MAXIMILIÁN PETZVAL a pri spodnom okraji sú letopočty jeho narodenia a úmrtia 1807 – 1891.

Údaje o minci

Autor: Karol Ličko
Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis: „PRIEKOPNÍK MODERNEJ OPTIKY A FOTOGRAFIE“
Výrobca: Mincovňa Kremnica
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: v bežnom vyhotovení 4 700 ks, limitovaný náklad je maximálne 8 500 ks
v proof vyhotovení 2 500 ks, limitovaný náklad je maximálne 5 000 ks
Emisia: 9. 1. 2007

Výsledky súťaže

Informačný leták (PDF súbor; 730 KB)