Otvorenie prevádzky ozubnicovej železnice na trati Štrba - Štrbské Pleso - 100. výročie

 

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
k 100. výročiu otvorenia prevádzky ozubnicovej železnice
na trati Štrba - Štrbské Pleso

Vysoké Tatry - veľhory s unikátnymi prírodnými hodnotami, podtatranské osady, ktoré vynikali zvláštnym pôvabom, ako aj zvesti o výborných liečebných výsledkoch - priťahovali v 19. storočí stále viac kúpeľných hostí a turistov. Na ich dopravu už nepostačovali povozníci a fiakre. Dňa 28. júla 1896 bola uvedená do prevádzky ozubnicová železnica spájajúca Štrbu so Štrbským Plesom. Zo začiatku bola prevádzkovaná len v letných mesiacoch, neskôr aj v zimných. Úzkorozchodná trať s rozchodom 1 000 mm mala dĺžku 4,8 km a stúpanie 127 promile. Táto dráha bola v roku 1932 zrušená pre nerentabilnosť. Myšlienka jej obnovy vznikla začiatkom päťdesiatych rokov, pričom k samotnej výstavbe sa pristúpilo pred konaním Majstrovstiev sveta v lyžovaní v roku 1970. Trasa novej ozubnicovej železnice využila z dvoch tretín trasu starej zubačky.

 

Popis mince

Lícna strana Rubová strana
Lícna strana:
Na mincovom poli je postupne zhora nadol umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, nominálna hodnota, názov štátu "SLOVENSKÁ REPUBLIKA" a letopočet razby. Pred nominálnou hodnotou je zobrazený kvet plesnivca alpínskeho.
Rubová strana:
V popredí scenérie vysokohorskej tatranskej prírody je vyobrazená historická ozubnicová železnica. Pod ňou je v riadkoch text "ZUBAČKA ŠTRBA" a "ŠTRBSKÉ PLESO" a lepopočty "1896 1996".
 

Údaje o minci

Autor: akademický sochár Vojtech Pohanka
Materiál: Ag 750, Cu 250
Hmotnosť: 20 g
Priemer: 34 mm
Hrana: opakujúci sa text: "VYSOKÉ TATRY"
Výrobca: Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Náklad: 23 600 ks
z toho v proof vyhotovení: 1 600 ks
Demonetizované: 5 850 v bežnom vyhotovení (rok 2002)
200 v bežnom vyhotovení (rok 2006)